Utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar skulle kunna försenas av nya lagförslag från EU-kommissionen.

ANNONS

De nya lagarna som föreslås av EU reglerar statliga ekonomiska bidrag till bland annat laddstolpar. Med förslaget vill kommissionen förhindra att viss teknik får för mycket subventioner.

Vi Bilägare skriver att energiminister Anders Ygeman menar att lagförslaget ställer administrativa krav på statligt stöd.

Försvårar klimatomställningen

De föreslagna regleringarna innebär att en gräns för hur mycket staten får ge i bidrag införs.

Anders Ygeman menar att det finns risk för att det stöd som finns för att, till exempel, täcka utbyggnaden av laddinfrastruktur i Norrlands inland och den Småländska landsbygden kan bli omöjlig.

”Blir det här verklighet så kommer det att försvåra klimatomställningen och försvåra Sveriges och EU möjligheter att klara klimatmålen, säger energiminister Anders Ygeman (S) till Sveriges Radio.

Beslut kan komma i vår

Det är inte fastställt när EU ska besluta om lagförslagen, men beslutet kan komma redan under våren eller försommaren. Sverige har tillsammans med flera andra EU-länder skrivit ett brev och bett kommissionen skriva om lagförslaget.

För att fler ska välja elbilar är goda möjligheter till laddning nära både hem och arbetsplatser väldigt viktigt.

Vi vill ogärna att EU sätter upp krav som försvårar utbyggnaden av laddinfrastruktur”, säger Anders Ygeman (S).

Laddpunkternas fördelning i Sverige

Enligt statistik från Elbilsstatistik finns 10 551 laddpunkter typ 2 i och 259 laddpunkter typ 1 Sverige i april 2021. Typ 1 och typ 2 handlar om vilken typ av ladduttag elbilen har.

ANNONS
ANNONS

Rena elbilar och laddhybrider kan ha antingen ett typ 1- eller ett typ 2-ladduttag. Exempelvis är bilmodellen Fiat E utrustad med Typ 1 och Opel Ampera-E utrustad med Typ 2.

I Norbottens län finns endast 173 laddpunkter, I Västerbottens län finns 260, I Jönköpings län finns 296 stycken och i Kronobergs län finns 157 laddpunkter. I Stockholms län, Västragöralands län och Skåne län finns 3 264, 2 414 respektive 1 742 laddpunkter.

Läs mer: Betala elbilsladdning direkt i Easyparks app [DagensPS]