Sverige byter till E10 – bensin och diesel dyrare

Uppdaterad: 02 jan. 2021Publicerad: 02 jan. 2021
Nu har Ygeman gett besked - Sverige ska införa E10-bensin. Foto:Pressbild

Nu är det klart – Sverige byter till E10-bensin som inte alla bilar klarar.
Priset på bensin kan öka med upp till 3,60 kr litern fram till 2030, utöver höjd skatt.
Dieselpriset kan öka med 6,75 kr per liter.

ANNONS
ANNONS

Dagens PS berättade före jul att infrastrukturminister Anders Ygeman dröjt in i det längsta med att komma med utlovade besked till bensinbolagen. Precis innan julledigheten kom till slut regeringens promemoria om hur nya lagen om reduktionsplikt av bränslen ska se ut. Förseningen har gjort att införandet av den nya lagen skjuts upp till 1 augusti nästa år.

Dagens PS har som första tidning granskat hur den nya lagen påverkar Sveriges bilister och företagare. Och det är stora förändringar och ökade kostnader att vänta de närmaste åren.

Mer etanol i bensinen

Till att börja med slår regeringens PM fast att Sverige snart får den nya bensinkvaliteten E10 som alla bilar inte klarar av. E10 får innehålla upp till 10 procent etanol, jämfört med dagens fem procent.

Det bedöms finnas tillräckligt med tid för berörda aktörer att förbereda sig för ändrade reduktionsnivåer för reduktionsplikten på bensin och diesel och ett införande av E10 på marknaden, skriver regeringen i PM:et.

Johan G Andersson som är vd för branschorganisationen Drivkraft Sverige bekräftar att en övergång till E10-bensin är att vänta. 3000 bensinstationer och 15 000 pumpar kommer behöva byggas om.

– Vi är glada över att beskeden äntligen kom på plats. Det är en stor förändring som alla drivmedelsbolag måste förbereda sig på, och alla måste enas och förbereda en tidpunkt för övergången. Om det blir redan i augusti eller lite senare är för tidigt att säga. Vi måste analysera detta mera, säger Johan G Andersson.

Mer biobränsle i diesel

Reduktionsplikten för bensin ökar till 6 procent från 1 augusti nästa år och blir sedan 7,8 procent redan 2022. Därefter ökar reduktionen med biobränslen till 28 procent år 2030. När det gäller diesel blir reduktionen 26 procent år 2022 och ökar sedan till 66 procent år 2030.

Regeringen tydliggör i sin PM att landets bilister kan vänta sig dyrare bensin och diesel när mer av de dyrare biobränslena ska blandas in.

Prishöjningen är svår att förutse, men räkna med upp till 35 öre dyrare bensin varje år, sedan tillkommer skattehöjningar. Dieselpriset bedöms årligen att öka med 50-75 öre litern. Fram till 2030 blir ökningen på bensin upp till 3,60 kr per liter. Dieseln spås öka mer, upp till 6,75 kr per liter. Utöver detta kan oljepriset samt skattehöjningar påverka priset.

Räkna också med att din bensinbil kommer att dra aningen mer bensin när inblandningen av etanol ökar. Etanol har lägre energiinnehåll än bensinen vilket gör att bränsleförbrukningen ökar.

Små företag drabbas hårt

Exportindustri, företagare, lantbrukare och åkerier kommer att få en rejäl fördyring när dieseln kan öka med 6,75 kr per liter fram till 2030. Regeringen hoppas att minskad användning ska dämpa effekten. Särskilt drabbade är små företag inom skogs- och jordbruk, enligt regeringens PM.

Reduktionsplikten på diesel påverkar i första ledet åkerinäringen och därigenom även den industri och de näringar som är beroende av vägtransporter. Förslaget bedöms även medföra en kostnadsökning för jord- och skogsbruk samt gruvindustri då reduktionsplikten leder till högre pumppris på diesel. Näringar med hög exportandel, till exempel skogsindustrin som också är den enskilt största transportköparen, är särskilt utsatta då dess internationella konkurrenskraft påverkas av högre transportkostnader, skriver regeringen i promemorian.

Så ökar reduktionsplikten år för år

Bensin,
reduktion,
procent

Diesel,
reduktion,
procent

2020

4,2

21

2021

6

26

2022

7,8

30,5

2023

10,1

35

2024

12,5

40

2025

15,5

45

2026

19

50

2027

22

54

2028

24

58

2029

26

62

2030

28

66

Källa: Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS