Polisens nya bilar med hastighetsradar och fem 360-graderskameror får grönt ljus. Integritetsskyddsmyndighetens, IMY, yttrande tillstyrker att polisen snart kan börja använda bilarna, kan Dagens PS avslöja.
Däremot vill IMY stoppa kamerabevakning i civila polisbilar, och det måste finnas brottsmisstanke innan kamerorna slås på.

ANNONS

Polisen stoppade tidigare i år sina nya Volvo XC60-bilar för att de kunde komma i konflikt med svenska integritetsskyddslagar. Trots att bilarna börjat levereras från Volvo redan i somras har utrustningen inte fått tas i drift. Endast ett mindre antal bilar har börjat testas, men utan den nya utrustningen.

super-Volvo
De nya bilarna har radar, nummerskyltavläsning, fem stycken 360°-graderskameror samt mikrofon och kamera för förhör i bilen. Foto: Poilisen

Bilarna har helt ny teknik som underlättar arbetet med att lagföra såväl kriminella som fortkörare i trafiken. Det handlar bland annat om en radarsensor för hastighetsmätning, fem kameror riktade utåt med 360 graders upptagningsområde och en kamera med ljudupptagningsförmåga inuti bilen, som bland annat gör det möjligt att hålla förhör och säkra bättre bevisning på plats. Dessutom har bilarna nummerskyltsavläsning, precis som på vissa av de nuvarande bilarna.

Risker för målkonflikt

Polisen bad Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om ett förhandsråd över hur bilarna ska användas för att inte hamna i konflikt med olika lagar, bland annat om brottsdatalagen, kamerabevakningslagen och andra personuppgiftslagar.

Enligt polisen fanns det ”risker för målkonflikter mellan förmågan att effektivt förebygga och bekämpa brott å ena sidan och den personliga integriteten å andra sidan.” Det fanns till och med farhågor om att den nya tekniken inte skulle få användas.

Grönt ljus – men flera begräsningar

Nu har IMY sagt sitt och lämnat sitt förhandsyttrande till polisen. Och nu är det grönt ljus för den nya polisbilen med ny teknik. Men polisen kommer att få ett antal inskränkningar över hur tekniken får användas. Och för civila polisbilar med kamera ser det mörkt ut.

ANNONS
ANNONS

– Vi ser att det finns förutsättningar att gå vidare, men kommer med ett antal råd till polisen, säger Jonas Agnvall, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, till Dagens PS.

Försiktiga vid politiska aktiviteter

IMY kommer med en del råd som begränsar hur de nya bilarna ska användas. Bland annat bör polisen säkerställa att det finns klara och tydliga instruktioner till personalen om när en inspelning får aktiveras. Polisen måste vara extra försiktiga med att spela in i miljöer där politiska, religiösa, sexuella eller fackliga aktiviteter utövas.

Dessutom bör polisen, enligt IMY, ha en spärr över hur länge kameran får vara i gång vid ett larm. Efter ett år ska databehandlingen utvärderas.

Mycket tveksamma till civilbilar

Polisen hade även planerat använda kamerorna i civila polisbilar, men där ser det ut att bli stopp. Det finns en informationsplikt i kamerabevakningslagen, och IMY är mycket tveksamma till om undantag kan ges.Dessutom kan undantag bara beviljas i enskilda fall.

– Mot bakgrund av det ingivna underlaget är IMY mycket tveksam till att något av kraven kan uppfyllas, skriver myndigheten i sitt yttrande.

Om polisen följer IMY:s råd innebär det sannolikt att 360°-kameror inte kan användas i civila trafikpolisbilar.

ANNONS
ANNONS

– IMY har återkopplat kring vår konsekvensbeskrivning av de funktioner som Polismyndigheten önskar och vi håller nu på att komplettera vissa frågeställningar som IMY har, säger Irene Sokolow vid polisens nationella mediccenter.

Super-Volvo
Varje bil kostar omkring 750 000 kronor. Foto: Polisen

Polisen har redan fått de första nya bilarna, men inte tagit 360-graderskamerorna i bruk. Runt 2 200 nya bilar ska levereras under åtta år. Det är både målade och civila personbilar av typen Volvo XC60 och Volvo V90.

Kostnaden är ungefär 250 miljoner kronor per år inklusive serviceavtal. Den totala kostnaden är runt 2 miljarder kronor fördelat på åtta år. Snittpriset för en bil är 750 000 kronor och i avtalen ingår service. Polisen ska även köpa in minibussar med kamera och radar.