Dagens PS

Elbilarnas smutsiga hemlighet

Litium
I Clayton Valley finns USA:s enda aktiva litiumgruva. Ägarföretaget Albemarle utvinner metallen genom att flytta litiumhaltigt vatten mellan olika dammar och låta det avdunsta. (Foto: TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 09 juli 2022Publicerad: 09 juli 2022

Jorden mår inte bra. Varje ny rapport från FN meddelar att vi rusar mot en global katastrof och kräver drastiska handlingar från världens ledare. Men även när beslutsfattarna är eniga om att det finns ett problem så är det svårt att enas om vilken lösning som är bäst.

ANNONS
ANNONS

De globala utsläppen av växthusgaser måste halveras till 2030 om vi ska kunna begränsa att medeltemperaturen ökar till 1,5 grader till 2050 – något som skulle medföra extremväder och stort mänskligt lidande.

För att lyckas måste energisektorn röra sig bort från fossila bränslen och istället skifta till förnybar energi från solceller och vind.

Det skiftet kräver råvaror som används i produktionen av sagda energikällor. Material som litium och grafit är centrala för att producera litiumjon-batterier som bland annat används i eldrivna fordon och lagring av energi från vind och sol.

Sen 2017 har världsbanken beräknat att klimatmålen kommer att driva upp efterfrågan för dessa material flerfaldigt.

Elbil – grön teknik med mörk baksida

Men det finns en risk att ovan nämnda mineraler kommer att orsaka större problem än de löser. Miljöpolitiken har typiskt sett varit positiv till ny teknologi som elbilar för att ersätta fossila bränslen med förnybar energi.

Men givet den stora gruvdrift som det kommer att kräva för att elektrifiera världens 1 miljard bilar så kan det vara så att vi måste leta efter andra lösningar på vår tids stora klimatproblem.

Lägre konsumtion eller en annan mer miljövänlig konsumtion skulle kunna erbjuda en mer hållbar resa mot hållbarhet.

ANNONS

Bland annat uppger Intergovernmental Planet for Climate Change (IPCC) att en smartare användning av material inom industrin skulle vara det mest effektiva för att sänka deras gigantiska utsläpp.

“Vi har sett studier där man hypotetiskt har kunnat sänka energibehovet med upp till 50 procent under de kommande 20-30 åren genom att sänka mängden material som används inom industrin”, säger Narasimha Rao, professor i energysystem vid Yale till Insider.

ANNONS

Senaste nytt

Byter ett problem mot ett annat

Genom sänkt och förändrad konsumtion kan man snabbt och effektivt sänka skadliga utsläpp. Trots det är ett nyckelmål i många klimatstrategier att bryta mer mineraler ur jorden.

Som en följd av detta har förutspår institutionella investerare att gruvindustrin ska göra fantastiska vinster framöver och man beskriver det som att vi byter ut utvinningen av fossila bränslen mot gruvor och prospektering.

Den här approachen till klimatkrisen är konsumentdriven – vilket är dåliga nyheter för klimatet, planeten och väldigt många människor över världen.

Att anpassa oss med ny teknik kan verka som en enkel lösning – vi byter till eldrivna fordon och förnybara energikällor. Men balansgången mellan att utveckla grön energi och gruvornas åverkan på miljön är svår.

Vi behöver definitivt mineralerna för vår gröna teknik – men frågan är vilka och i vilken utsträckning samt hur vi ska utvinna dessa mineraler.

ANNONS

Raquel Dominguez, som förespråkar återanvändning av mineraler framför att utvinna nya och som arbetar för Earthworks säger följande i en intervju: “Vem är det här lättast för? Det är inte lättare för den som lever på gruvans kant där man gräver fram mineralerna som vi behöver till våra fordon.

Vi slänger människorna som lever i närheten av gruvorna framför elbussen.”

“Klimatmineraler” till elbilar får dåligt betyg

En gruva kräver ofta ett årtionde innan den är i drift och är därefter en riskfylld verksamhet med stora utsläpp av växthusgaser. Processen att framställa mineralerna är ofta beroende av fossila bränslen och gruvindustrin står för omkring 7 procent av världens utsläpp.

Dessutom kan gruvorna vara skadliga för de som bor nära och för ekosystemet nära gruvan. De flyttar på folk, skog och riskerar att smutsa ner vatten och orsaka översvämningar. Litium och nickel förekommer i mycket små mängder och processen för att framställa dessa lämnar efter sig ett giftigt avfall som många gruvbolag har svårt att hantera.

Debatten om elbilarna och mineralerna som dessa kräver domineras av personer som är djupt investerade i att driva upp efterfrågan på dessa. Tillverkarna och gruvbolagen profilerar sig själva som klimathjältar och hejas ivrigt på att institutioner som Morgan Stanley.

“Bolagen agerar inte altruistiskt. De agerar utifrån sina egna instressen och för vinster som ofta uppgår till miljardtals dollar om året”, säger Raquel Dominguez om gruvbolagen.

Andra lösningar krävs

ANNONS

Eldrivna fordon är kritiska för övergången till förnybar energi och är mycket bättre än bensintörstande alternativen, men de är bara en del i ett större pussel.

Rampljuset behöver delas med fler lösningar så att vi inte blir lika beroende av elbilarna – som i sin tur är väldigt beroende av att vi fortsätter bryta smutsiga mineraler.

Att sänka mängden material som går åt inom industrin är ett exempel på en annan pusselbit som skulle behöva diskuteras mer. En lösning som i så fall kräver att vi återanvänder mer material och att vi förändrar vår konsumtion.

“Vi behöver ta tag i miljöproblemen omedelbart”, säger Dominguez, “men med lösningar som fokuserar på människor och på planeten – inte ett fokus på falska lösningar som den privatägda individuella elbilen.”

Läs mer: Electric Cars have a dirty secret – and its a big one

Läs även: ECB: Banker inkluderar inte klimatrisker i sina kreditmodeller

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS