Coronaviruset medför stora problem i supply chain. Bristen av många viktiga komponenter från bl.a. kinesiska underleverantörer stoppar produktionen hos stora biltillverkare.

ANNONS

Förutom att många av tillverkarnas kontor har stängt dörrarna och låter sin personal arbeta hemifrån för att undvika coronaviruset, så påverkas produktionen av bilar på grund av att underleverantörerna inte klarar av att leverera viktiga komponenter. Många av de viktigaste komponenterna kommer från Kina och där råder fortfarande stängda hamnar. Man beräknar dessutom att närmare 40% av alla containrar är ute till havs utan att kunna lossas.

Detta har medfört att Renault stängde sina franska fabriker och Groupe PSA (Peugeot, Citroën, Opel och DS) alla sina produktionsanläggningar i Europa idag. Fler kommer säkert att följa och i skrivande stund överväger även VW Group att göra detsamma.

Synergieffekten kommer i värsta fall att bli ytterst kännbar i alla led där även de svenska underleverantörerna påverkas då produktionen hos slutkunden står stilla. Sedan tidigare har de italienska biltillverkarna stängt sina fabriker men i de fallen handlar det om karantän.

ANNONS
ANNONS

De bilåterförsäljare som varit framsynta och har stora lager av nya bilar kommer inte att lida lika stor skada som de mindre återförsäljarna utan resurser att lagerhålla volymer av nya bilar. Om denna situation håller i sig en längre tid så löper många mindre företag risken att inte överleva till dess produktionen kommer upp i normal takt. Vi får säkert all anledning att återkomma vad gäller detta.