I Sverige är vårdköerna är långa. I Danmark var vårdköerna också långa för några år sedan, men där har man lyckats korta dem.

ANNONS

Med dagens vårdgaranti för specialistvård i Sverige ska väntetiden på ett första läkarbesök vara max 90 dagar, därefter följer 90 dagars vårdgaranti för behandling eller operation, det skriver Tidningen Näringslivet.

Danmark har mycket kortare vårdgaranti

”Vad man garanterar är alltså att du ska få vård inom ett halvår, vilket är en väldigt låg ambitionsnivå. Då har man inte räknat med att det kan behövas kompletterande undersökningar efter de första 90 dagarna innan man vet vilken slags behandling som behövs”, säger Anders Morin, expert och ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv, till TN.

För att få bort de långa vårdköerna i Danmark beslutade man sig för att ändra ambitionsnivå och styrning.

”I Danmark har man 30 dagars vårdgaranti för respektive steg jämfört med Sveriges 90 dagar per steg. För cancervård är den kortare än så”, säger Anders Morin till TN.

Skapar press på vårdgivarna

Han förklarar att den som märker att vårdgarantin inte kommer kunna uppfyllas har rätt att gå till en annan region eller privat vårdgivare, och får då hjälp att bli lotsad av den vårdgivare som inte klarar att uppfylla vårdgarantin.

ANNONS
ANNONS

Enligt Anders Morin skapar det här en press på vårdgivarna att uppfylla vårdgarantin och ett starkt ekonomiskt incitament, vilket har lett till att köerna har blivit mycket kortare.

Har minskat antalet regioner

I den danska sjukvårdsreformen minskades även antalet regioner till fem.

Karin Båtelson, överläkare i klinisk neurofysiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ledamot i Sjukhusläkarna, anser att Sveriges 21 regioner stänger inne patienterna och utestänger andra.

”Vissa regioner lägger mer eller mindre slumpmässigt över en mängd remisser på privata vårdgivare, andra inte”, säger hon till TN.

Svårt söka vård i annan region

I Sverige är det enligt henne svårt att som patient söka vård i en annan region, men i Danmark utgår man från statistiken och om det inte går att hålla garantitiden måste regionen se till att patienten får vård i en annan region eller hos en privat vårdgivare.

ANNONS
ANNONS

I Danmark finns dessutom en nationell väntetidsdatabas som larmar när någon vårdinrättning eller region inte hinner med, en sådan ska nu utvecklas i Sverige, det skriver TN.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Svensk sjukvård förlorar massor på driftsstopp [Dagens PS]