En ny studie visar att högt blodtryck kan skada de regioner i hjärnan som kopplas till demens och mentala processer.

ANNONS

Över hela världen är det cirka 30 procent som har högt blodtryck och sambandet mellan högt blodtryck och kognitiv funktion har forskare länge försökt förklara, det rapporterar Forbes.

Sett att blodtrycket skadar hjärnan

Nu har en ny studie har för första gången direkt kopplat högt blodtryck med demens och nedgång i mentala processer,

Tidigare har forskare kopplat samman högt blodtryck och förändringar i hjärnan, men på måndag publicerades en studie i European Heart Journal som förklarar hur blodtrycket skadar hjärnan.

Studien kopplar samman specifika delar av hjärnan med högt blodtryck och nedgång i mentala processer.

Förändringar i nio delar av hjärnan

För att undersöka effekten av blodtrycket på den kognitiva funktionen använde forskarna magnetröntgen av hjärnan, genetiska analyser och observationsdata.

I nio delar av hjärnan kunde forskarna se förändringar relaterade till högt blodtryck och försämrad kognitiv funktion som påverkar olika typer av inlärning.

Andra delar av hjärnan som påverkas har enligt studien att göra med exekutiv funktion, planering av enkla och svåra uppgifter samt känslokontroll och beslutsfattande.

Tidigare studier har föreslagit koppling

Flera tidigare studier har föreslagit att det finns en sådan koppling, men den nya studien visar de delar av hjärnan som påverkas av både demens och högt blodtryck.

År 2019 föreslog en studie att högt blodtryck skulle kunna betraktas som en tidig biomarkör för mätning av kognitiv funktionsnedsättning.

ANNONS
ANNONS

En annan studie fann samma år att sänkning av blodtrycket sänker effekten av mild kognitiv funktionsnedsättning, som är en riskfaktor för demens.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Så minskar du risken att drabbas av demens [Dagens PS]