En liten, men väldigt viktig, metabolisk skillnad i tumörceller hos möss och människor pekar mot nya strategier för utveckling av cancerbehandlingar.

ANNONS

En ny studie om den vanliga och ofta svårbahandlade cancerformen lungadenocarcionom, som länge studerats i musmodeller, visar att dessa modeller inte riktigt överensstämmer med kliniska observationer på människor.

Genmutation med motsatt effekt

Den nya studien visar varför musmodellerna inte stämmer på människor, en genmutation har motsatta effekter på tumörtillväxten hos möss och människor.

Hos möss kan tumörer med mutationer i två nyckelgener, K-Ras och TP53, bli väldigt aggressiva genom att de får en mutation i en tredje gen, LKB1.

Inte vanligt hos människor

Benjamin Steinhandledare i cancerbiologi i medicin vid Weill Cornell Medicine och en av studiens författare, förklarar att dessa tre mutationer inte förekommer i högt antal hos människor. 

Tillsammans med flera andra forskare har han studerat hur de tre generna beter sig i musmodeller och i odlade mänskliga celler.

Genom att använda flera tillvägagångssätt på genetisk, protein- och metabolitnivå kunde vi få en mer omfattande förståelse av vad som pågår inom varje art, och sedan försöka korskorrelera och dissekera var skillnaderna fanns mellan de två, säger Benjamin D. Stein,  i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Skillnad hos möss och människor

Forskarnas multidisciplinära tillvägagångssätt visade på en avgörande skillnad mellan möss och människors relering av glukosmetabolism.

Skillnaden drivs av genen LKB1 och beror på små skillnader i regleringen av det metaboliska enzymet triosfosfatisomeras, TPI1.

Gynnar respektiver skadar tumörceller

Skillnaden gör att mustumörer med mutationer i K-Ras och TP53 får en stor fördel genom att även mutera LKB1.

Hos människor verkar dock muterad LKB1 i samma situation i stället skada tumörcellerna eftersom de då inte längre kan reglera glukosmetabolismen och TPI1.

Det här är förklaringen till varför de tre mutationerna sällan förekommer tillsammans med cancer hos människor.

Varning till forskare

Studiens resultat tyder på att en ny strategi för att behandla lungadenocarcionom kan vara att inrikta sig på metabilismen.

”Att slå ut ett viktigt regulatorenzym kan ha mycket skadliga effekter, så diskussionerna nu handlar mer om att gå nedströms och rikta in sig på andra molekyler”, säger Benjamin Stein i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Han är dock optimistisk inför framtida ansträngningar att hitta nya läkemedel.

Den nya studien är också en varning till forskare som i hög grad förlitar sig på musmodeller för att testa läkemedelskandidater eftersom föreningar som kan fungera bra på människor kan missas.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Kliniska prövningar för cancervaccin – redan i år [Dagens PS]