Den svenska läkemedelsbranschen har ökat sin export med 60 procent på 10 år och i dag är läkemedel Sveriges näst största exportvara. 

ANNONS

För tredje året i rad överstiger Sveriges läkemedelsexport 100 miljarder kronor. Statistik från SCB visar att läkemedel i dag är den näst största exportvaran från Sverige.

Stora investeringar för ökad produktion ligger bakom framgångarna. Det är hög kompetens och avancerad teknisk förmåga som bidragit till att internationella läkemedelsbolag valt att investera i Sverige när de behövt öka sin läkemedelsproduktion.

Grön omställning

”Att Sverige och svensk läkemedelsproduktion har kommit långt i sitt miljöarbete kan vara ytterligare en faktor som gör att man väljer att förlägga produktionen i Sverige, givet den internationella gröna omställning som nu pågår, säger Peter Leander, kommunikationschef på läkemedelsföretagens branschorganisation, Lif, i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att läkemedelsbranschens starka exportsiffror för 2021 kan förklaras av stor global efterfrågan som inneburit stora investeringar i svensk produktion och fler anställda i branschen.

Peter Leander, kommunikationschef på läkemedelsföretagens branschorganisation, Lif
Peter Leander, kommunikationschef på läkemedelsföretagens branschorganisation, Lif.

 

ANNONS
ANNONS

Det läkemedelsbolag som står för det största exportvärdet 2021 är Astra Zeneca och det är inte så konstigt då bolagets produktionsanläggning i Södertälje årligen producerar 14 miljarder tabletter som exporteras till 100 länder.

Under 2021 ökade Pfizer sin personalstyrka med 10 procent och investerade nästan 100 miljoner kronor i sin produktionsanläggning i Strängnäs. Johnson & Johnsons ökade under året antalet anställda vid sin produktionsanläggning i Helsingborg med 6 procent och produktionen med 2 procent.

Även Cytiva i Uppsala och Octopharma i Stockholm har ökat sina investeringar i svensk produktion. Det är långsiktiga satsningar som kommer innebära fler anställda och högre exportvolymer.

Regeringen engagerad i branschen

Regeringen har engagerat sig i uppbyggnaden av en forskningshubb som ska möjliggöra svensk utveckling av nya vaccin och nya avancerade läkemedel.

”Sverige har ett uttalat mål om att bli en världsledande Life Science-nation, och genom strategiska satsningar på produktionsanläggningar som kan skala upp produktion för avancerade läkemedel och vacciner som baseras på mRNA- och DNA-teknik tar vi som land viktiga steg mot att den strategin förverkligas, säger Peter Leander i pressmeddelandet.

Han menar att det är helt avgörande för branschens fortsatta utveckling att Sverige har ett Life Science-kontor som tar fram och följer upp en nationell strategi.

ANNONS
ANNONS

”Blickar vi framåt ser jag stora möjligheter för ökad läkemedelsexport. Vi ser engagemang och investeringar från både näringslivet och Regeringen”, säger Peter Leander i pressmeddelandet.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Studie stärker Astra Zeneca inom cancerläkemedel [Dagens PS]