Socialstyrelsen ska, på uppdrag av regeringen, kartlägga förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre. 

ANNONS

Regeringen vill veta varför förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer som är 65 år och äldre under flera år har ökat och har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera förskrivningen, det framgår av ett pressmeddelande.

Antalet patienter och antalet förskrivningar av antidepressiva läkemedel har kontinuerligt ökat bland personer som är 65 år och äldre sedan år 2010. Under perioden har fler kvinnor än män fått antidepressiva läkemedel förskrivna. Antalet personer som är 65 år och äldre som fått en diagnos kopplad till psykisk ohälsa har dock samtidigt minskat.

Vill ha mer kunskap

Syftet med kartläggningen är att öka kunskapen om hur förskrivningen har utvecklats och vilka effekter den har fått. Socialstyrelsen ska analysera skillnaden i förskrivning mellan kvinnor och män samt om den ökade förskrivningen har bidragit till bättre vård.

Även skillnader i förskrivningsmönster mellan olika regioner ska analyseras, liksom kopplingen till annan vård, som exempelvis psykoterapi eller psykologisk behandling. Socialstyrelsen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 2023.

”Psykisk ohälsa är vanligt bland de som är 65 år och äldre. Det är en grupp som använder antidepressiva läkemedel i större utsträckning än yngre personer. Med det här uppdraget vill vi ha mer kunskap om varför det är så och vilka effekter det har haft för patienterna, säger socialminister Lena Hallengren i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Avhandling: Män söker sällan vård för depression [Dagens PS]