Forskare har lyckats återställa blodcirkulationen och andra kroppsfunktioner hos grisar en hel timme efter att grisarna dött.

ANNONS

Vid Yale University har forskare utvecklat ett system kallat Organex, som möjliggör för syre att åter cirkulera genom kroppen på en död gris så att celler och vissa organ i kroppen kan bevaras efter ett hjärtstopp, det rapporterar CNN.

Den banbrytande tekniken skulle, med mer forskning, kunna användas för att bevara mänskliga organ längre så att fler människor kan få transplanterade organ.

Kan stoppa cellernas död

Studien leddes av Nenad Sestan, professor i neurovetenskap vid Harvey och Kate Cushing och professor i jämförande medicin, genetik och psykiatri vid Yale. Han säger att cellerna fungerar flera timmar efter att de inte borde göra det.

”Och vad detta säger oss är att cellers död kan stoppas. Och deras funktion kan återställs i flera vitala organ. Till och med en timme efter döden”, sade han vid en presskonferens, skriver CNN.

Otroligt betydelsefull studie

CNN skriver att Sam Parnia, docent i intensivvårdsmedicin och chef för intensivvård och återupplivningsforskning vid NYU Grossman School of Medicine, sagt till Science Media Center i London att studien verkligen är anmärkningsvärd och otroligt betydelsefull.

”Den visar att celler i däggdjursorgan (inklusive människor) som hjärnan efter döden inte dör på många timmar. Detta är långt in i obduktionsperioden”, sade han, skriver CNN. Sam Parnia har inte varit involverad i forskningen.

Återställde viss organfunktion

Organex-systemet pumpar in en vätska kallad perfusat, blandad med blod, genom den döda grisens blodkärl. Perfusat-vätskan innehåller en syntetisk form av proteinet hemoglobin, samt flera andra molekyler och föreningar som hjälper till att förhindra blodproppar och skyddar cellerna.

Forskarteamet fann att vissa centrala cellulära funktioner var aktiva i många delar av grisarnas kroppar, inklusive hjärtat, njurarna och levern, samt att viss organfunktion hade återställts sex timmar efter behandling med Organex.

Hoppas kunna använda på människor

Den här forskningen är fortfarande i ett väldigt tidigt stadium och väldigt experimentell, men forskarna hoppas att deras arbete så småningom ska kunna användas på människor, i första hand för att förlänga tiden som möjliggör organtransplantation.

ANNONS
ANNONS

”Jag tror att tekniken ger ett stort hopp för vår förmåga att bevara organ efter att de tagits bort från en donator”, sade studiens medförfattare Stephen Latham, chef för Yale Interdisciplinary Center for Bioethics, vid presskonferensen, skriver CNN.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Tatuering med nanoteknik kan övervaka din hälsa [Dagens PS]