Flera av oss kan ha börjat våra liv som tvillingar utan att vi vet om det, några kan drabbas av så kallat försvinnande tvillingsyndrom.

ANNONS

När Jeffrey Craig var barn drömde han ofta att han hade en identisk tvilling som låg bredvid honom i sängen, i drömmen var den andra versionen av honom ingen främling och drömmen var inte skrämmande utan lugnande.

När han forskade vid Murdoch Children’s Research Institute i Australien fick han höra talas om något som kallas försvinnande tvillingsyndrom, det inträffar när en tvilling tidigt under graviditeten dör i livmodern.

Då kan rester av den döda tvillingen kan finnas kvar i livmodern, eller så kan vävnaden falla sönder och celler absorberas av moderkakan eller av den andra tvillingen.

Minne av tvilling?

När Jeffrey Craig, som nu är lektor i epigenetik och cellbiologi vid Deakin University School of Medicine och biträdande chef för Twins Research Australia, läste om det här började han fundera på om hans barndomsdröm hade mer betydelse än att bara vara en dröm.

”Jag började undra om jag hade ett avlägset minne av att dela en livmoder med en tvilling”, säger han till BBC.

Tagit fram ett test

Ett globalt team av tvillingforskare har nu upptäckt ett sätt att med 60–80 procents säkerhet ta reda på om någon en gång har varit enäggstvilling både om tvillingen fortfarande lever och om den dog i livmodern och aldrig föddes.

Forskarnas avsikt var ursprungligen inte att utveckla ett test för att ta reda på om människor haft försvinnande tvillingar, deras initiala mål var att leta efter skillnader i epigenomet för att bättre förstå exakt hur och varför enäggstvillingar bildas.

Epigenetiska förändringar

Epigenitik handlar om de kemiska markörer som sitter ovanpå gener och kan slå av och på dem. De epigenetiska markörerna kan läggas till eller tas bort av människokroppen som svar på förändringar i miljön.

ANNONS
ANNONS

Epigenetiska förändringar har visat sig vara avgörande för den tidiga mänskliga utvecklingen när embryot först bildas och de epigenitiska processernas roll har studerats inom olika områden som cancerprevension och traumaforskning.

Bildas ur ett ägg

Enäggstvillingar bildas ur ett ägg som delar sig och det har visat sig svårt att hitta en förklaring till varför ägget delar sig. Den ledande hypotesen är att det sker slumpmässigt. Enäggstvillingar förekommer endast bland få arter, människor, hundar, hästar, nötkreatur och grisar.

Ur ett evolutionärt perspektiv är enäggstvillingars existens inte så meningsfull eftersom det ger större överlevnadschans att producera avkomma med genetisk mångfald.

”Vi vet så mycket om människokroppen, men trots många års forskning har vi fortfarande ingen aning om var enäggstvillingar kommer ifrån. Det är ett av de återstående mysterierna inom mänsklig biologi”, säger Jenny van Dongen till BBC, hon är expert på tvillingforskning och epigenetik vid Vrije Universiteit Amsterdam, som ledde studien.

Granskat forskningen

Jeffrey Craig har inte varit inblandad i forskningen, men han granskade studien och han anser att den är ett stort framsteg på området, han är dessutom personligen väldigt nyfiken och tänker att om forskarna lyckas ta fram ett tillförlitligt test kan han testa sin hypotes om att hans barndomsdröm berodde på att han började sitt liv som tvilling.

Oddsen för att en gång ha haft en tvilling är högre än många tror. Andelen tvillingar som föds är endast 1,3 procent, men hela 12 procent av alla naturliga befruktningar kan, enligt en studie, ha börjat som tvillinggraviditeter. Enligt studien resulterar cirka 2 procent av dessa graviditeter i att båda tvillingarna föds

Studien antyder att i cirka 12 procent av tvillinggraviditeterna resulterar i att ett barn överlever, vid cirka en av åtta sådana graviditeter försvinner alltså tvillingen och graviditeten resulterar i att ett barn föds utan sin tvilling.

Fler tvillingar är vänsterhänta

Eftersom tvillingar är mer benägna att vara vänsterhänta är det högre sannolikhet att den som är vänsterhänt har haft en tvilling i livmodern. I befolkningen i allmänhet är cirka 9 procent vänsterhänta, bland enäggstvillingar är 15 procent vänsterhänta och 12 procent av tvåäggstvillingarna är vänsterhänta.

ANNONS
ANNONS

Vissa experter menar att det kan ha viktiga konsekvenser för hälsan att hjälpa människor att ta reda på om de har haft en tvilling, det kan också bidra till att öka förståelsen av enäggstvillingar och deras tidiga utveckling.

Kanske aldrig blir 100 procent

Forskarna vet inte om deras test någonsin kommer bli 100 procent korrekt och det kan bara användas för att se om en identisk tvilling funnits i livmodern eftersom tvåäggstvillingar bildas på annat sätt. Testet skulle kunna kasta nytt ljus över flera vetenskapliga tvillingrelaterade frågor.

Nancy L Segal, psykologiprofessor som specialiserat sig på tvillingstudier vid California State University, Fullerton, och författare till en ny bok om separerade tvillingar som heter Deliberately Divided, säger att studien av flera anledningar är ett stort genombrott. 

”Den ger nya insikter i de biologiska processerna bakom identiska tvillingar. Det hjälper till att identifiera fall av identiska tvillingöverlevande vars tvillingar dog vid födseln. Det möjliggör också bekräftelse av misstänkta fall av identiska tvillingar vid födseln när DNA-testning kanske inte är omedelbart möjlig.”

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nobelpristagare: Genredigerade bebisar möjligt inom 25 år [Dagens PS]