SVA har gjort en laboratorieanalys av fiskar och upptäckt att den metangas som läckte ut när Nord Stream-ledninganra saboterades kan ha påverkat torsken.

ANNONS

I oktober förra året arrangerade Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, en expedition med ett forskningsfartyg till havsområdet utanför Bornholm där Nord Stream-ledningarna läckte ut metangas.

Fiskprover har analyserats

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har nu konstaterat att metangasen kan ha påverkat torsken, om än lindrigt.

”Vi gav SLU i uppdrag att samla in fiskprover vilket utfördes 13–15 oktober. Det är de proverna som nu har blivit analyserade av SVA:s experter i Uppsala”, säger Agnes Ytreberg, marinbiolog och utredare vid HaV i ett pressmeddelande.

Inte tillräckligt för detaljerad analys

14 fiskar fångades ungefär 13 kilometer från det ena utsläppet och har jämförts med 15 fiskar som fångades utanför det påverkade området.

Urvalet är inte tillräckligt stort för att göra en detaljerad analys, men tillräckligt stort för att breda effekter på fiskpopulationen ska kunna upptäckas.

Viss förändring på gälarna

SVA:s forskare har bland annat velat ta reda på om fiskarna har påverkats av metanets förmåga att tränga undan syre i vattnet.

”De torskar som provtagits närmast utsläppen har högre förekomst av en viss förändring på gälarna. Liknande men mildare förändringar har påvisats vid experimentellt orsakad syrebrist”, säger Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär på SVA, i pressmeddelandet.

Ska följa upp under våren

Hon menar att det därför finns en möjlighet att förändringarna forskarna sett är orsakade av att metangas ersatt syre i vattnet, men att någon annan orsak inte kan uteslutas.

ANNONS
ANNONS

Hon förklarar att de fiskbestånd som provtagits dock potentiellt har påverkats lindrigt till måttligt av utsläppen, och att det här kommer följas upp genom att under våren inkludera gälar i ordinarie övervakning.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Åklagaren om Nord Stream-explosioner: Grovt sabotage [Dagens PS]