Brittiska experter argumenterar för att gentester som förutser hur patienter svarar på vanliga läkemedel bör införas för att minska risken för biverkningar.

ANNONS

I en ny rapport argumenterar rapportförfattarna för att farmakogenomiska tester som möjliggör läkemedelsförskrivning anpassad efter människors gener bör införas i det brittiska nationella hälso- och sjukvårdssystemet, NHS, det rapporterat The Guardian.

Rapporten har som publicerats av British Pharmacological Society och Royal College of Physicians.

”Det yttersta målet är att göra farmakogenomisk förskrivning till verklighet för alla inom NHS, vilket kommer att ge sjukvårdspersonal möjlighet att leverera bättre, mer personlig vård”, säger Sir Munir Pirmohamed, till The Guardian.

Han är professor i farmakologi och behandling vid University of Liverpool, och var ordförande i rapportens arbetsgrupp.

”Syftet med farmakogenomik är att se till att patienter får rätt läkemedel, i rätt dos, vid rätt tidpunkt för att kunna förbättra sina resultat, behandla sina symtom, bota sin sjukdom och förhindra biverkningar”, säger han till The Guardian.

ANNONS
ANNONS

Sjukvård på grund av biverkningar

Cirka 6,5 procent av alla sjukhusinläggningar i Storbritannien orsakas av reaktioner på läkemedel. Även i Sverige läggs många in på sjukhus på grund av läkemedelsbiverkningar, särskilt äldre.

Enligt Socialstyrelsen läggs cirka 35 000 äldre in på sjukhus i Sverige varje år på grund av läkemedelsbiverkningar.

Läkemedel fungerar inte på alla

De flesta receptbelagda läkemedlen fungerar endast på 30 till 50 procent av alla människor och det beror till stor del på våra gener, skriver The Guardian.

Nästan 99 procent av alla människor bär på minst en genvariant som påverkar reaktionen på vissa läkemedel. Det gäller bland annat sådant som ofta förskrivna värktabletter, hjärtmediciner och antidepressiva läkemedel.

I en ålder av 70 år tar dessutom nästan 90 procent av alla människor något av dessa läkemedel.

ANNONS
ANNONS

Viss farmakogenomisk testning görs

Inom NHA görs redan viss farmakogenomisk testning, exempelvis på patienter med bröst- eller coloncancer för att se vilka cellgifter som kan förskrivas. Men det vanliga smärtstillande läkemedlet kodein orsakar fler biverkningar hos vissa patienter och fungerar bättre för vissa, där testas dock inte patienter rutinmässigt innan läkemedlet förskrivs.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Studie: Nytt blodprov kan upptäcka cancer tidigt [Dagens PS]