Brittiska forskare har utvecklat ett blodprov som kan upptäcka cancer hos personer med ospecifika symptom som exempelvis trötthet eller viktminskning.

ANNONS

Forskare har utvecklat ett blodprov som kan upptäcka cancer, blodprovet kan även avgöra om cancern har spridit sig. Om blodprovet verifieras kan det bidra till att cancer kan upptäckas tidigare när det är mer sannolikt att behandling kommer hjälpa. Det skriver The Guardian.

För närvarande finns i Storbritannien ingen tydlig plan för hur personer med ospecifika symptom, som skulle kunna vara cancer, ska remitteras för vidare utredning.

Viktigt upptäcka cancer tidigt

Patienter som söker hjälp hos sin läkare för ospecifika symptom utan uppenbar orsak ombeds ofta återkomma om symptomen förvärras. Brittiska National Health Services, NHS, håller på att inrätta snabbdiagnostiska center till stöd för bättre och snabbare cancerdiagnostik.

”Problemet vi har haft tidigare är att om de har cancer, växer den cancern hela tiden, och när de kommer tillbaka är cancerformerna ofta ganska avancerade”, säger Dr James Larkin, vid University of Oxford till The Guardian.

Han har varit involverad i forskningen om blodprovet och säger att det är svårt att veta hur många individer som drabbas av detta men tror att det kan röra sig om tusentals människor i Storbritannien. Han säger vidare att forskarna hoppas kunna fånga upp dessa personer när de kommer till sin läkare och genast remittera dem vidare.

Hittade 19 av 20 med cancer

Det nya blodprovet använder en teknik som kallas för kärnmagnetisk resonans-, NMR-, spektroskopi. Den kan se små molekyler i blodet, så kallade mataboliter, som ser olika ut hos friska personer och hos personer med lokaliserad eller metastaserad cancer.

I studien, som har publicerats i Clinical Cancer Research, har forskarna analyserat 300 prover från personer med icke specifika symptom som kan bero på cancer och sett att blodprovet upptäckte 19 av de 20 personer som hade cancer. Än kan provet inte avgöra vilken typ av cancer det handlar om, men det är ett mål.

ANNONS
ANNONS

Ska verifiera resultaten

Blodproven kunde även, med 94 procents säkerhet, avgöra om cancern var metastaserad eller lokal, vilket gör det till det första blodprovet som kan avgöra om en cancer har spridit sig utan att kunna avgöra vilken typ av cancer det rör sig om. Huruvida en cancer har spridit sig eller inte påverkar hur den ska behandlas.

Nästa steg i forskningen blir att verifiera studiens resultat med blodprov från 2 000–3 000 patienter med ospecifika symptom.

Läs mer: Oncorena tillförs 160 miljoner för utveckling av cancerläkemedel [Dagens PS]