Bioteknikbolaget Cantargia har beslutat ta in cirka 250 miljoner kronor i en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

ANNONS

Cantargia, som utvecklar antikroppsbehandlingar för livshotande sjukdomar, genomför en nyemission om cirka 250 miljoner kronor i syfte att säkra finansiering för utvecklingen av cancerläkemedlet nadunolimab, även kallat CAN04.

Nyligen presenterades starka kliniska resultat med nadunolimab och pengarna från nyemissionen ska bland annat användas till förberedelse av en kommande randomiserad klinisk studie inom lungcancer och en fas 2/3-studie inom bukspottkörtelcancer i samarbete med Pancan.

Utveckla kliniska program

Pengarna ska även användas till att ytterligare utveckla det kliniska programmet för nadunolimab inom exempelvis bukspottkörtelcancer, lungcancer, bröstcancer, tjocktarmscancer eller gallgångscancer, samt till att utveckla ytterligare kliniska möjligheter för CAN10.

”Cantargia presenterade nyligen nya robusta kliniska resultat inom både bukspottkörtelcancer och lungcancer vilka skapat ett stort internationellt intresse. Det känns därmed logiskt att ge nadunolimab bästa möjliga förutsättningar för att öka det kommersiella värdet och nå målet att kunna erbjuda cancerpatienter en ny effektiv behandling i framtiden”, säger Cantargias vd Göran Forsberg i ett pressmeddelande.

Cantargias huvudprojekt

Läkemedelskandidaten nadunolimab är Cantargias huvudprojekt, den är utformad för att motverka tumörinflammation och stimulera immunsystemet till att känna igen och döda tumörceller.

I kombination med standardbehandling med cellgifter har läkemedelskandidaten visat lovande resultat på 30 patienter med icke-småcellig lungcancer samt på 73 patienter med bukspottkörtelcancer.

Bolagets andra program

Den kliniska utvecklingen av Cantargias andra läkemedelskandidat, CAN10, för hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros, är planerad att påbörjas i början av 2023. I djurmodeller har starka prekliniska effekter på hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros och andra autoimmuna eller inflammatoriska sjukdomar påvisats.

ANNONS
ANNONS

Cantargias aktieägare kan teckna nya aktier med företrädesrätt, teckning kan även ske utan företrädesrätt. Teckningsperioden beräknas löpa från den 27 juli 2022 till den 10 augusti 2022. Handeln med teckningsaktier väntas ske på Nasdaq Stockholm.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Halvårets bästa aktier  är du en vinnare? [Dagens PS]