Bröstcancermetastaser bildas effektivare när vi sover, i blodprover visade sig 78 procent av alla cirkulerande tumörceller komma från prover tagna när försökspersoner sov.

ANNONS

En ny studie som har publicerats i Nature visar att bröstcancermetastaser bildas på ett mer effektivt sätt när vi sover.

Vid olika tidpunkter på dygnet tog forskarna blod från 30 bröstcancerpatienter och musmodeller, möss som är modifierade och framavlade för att studera olika sjukdomar, och fann att 78 procent av alla cirkulerande tumörceller, CTC, som hittades i blodproverna fanns i brodprover som tagits under sömnen.

Större chans bilda tumörer

Forskarna fann också att de tumörceller som cirkulerar på natten tenderar att ha högre chans att bilda metastaser. Metastaser bildas när CTC lossar från ursprungstumören och flyttar till nya platser i kroppen för att bilda nya tumörer.

”När den drabbade personen sover vaknar tumören”, säger studiens ledare, Nicola Aceto, professor i molekulär onkologi vid ETH Zurich, i ett pressmeddelande.

Delar sig snabbare på natten

De CTC som cirkulerar på natten tenderar enligt forskarna att dela sig snabbare än de som cirkulerar på dagen.

”Vår forskning visar att flykten av cirkulerande cancerceller från den ursprungliga tumören styrs av hormoner som melatonin, som bestämmer vår dygnsrytm”, säger Zoi Diamantopoulou, studiens huvudförfattare och postdoktor vid ETH Zürich, i pressmeddelandet.

Tid för blodprov påverkar fynd

Forskarna fann också att den tid på dygnet då blodprov tas för diagnos kan påverka onkologens fynd. Forskarna kom av misstag på att denna dygnsskillnad finns genom att några av dem arbetar sent på kvällen och några tidigt på morgonen. På så sätt fann de att prover som tagits vid olika tid på dygnet hade olika nivåer av cirkulerande cancerceller.

”Enligt vår uppfattning kan dessa fynd indikera behovet för sjukvårdspersonal att systematiskt registrera den tid då de utför biopsier,” säger Nicola Aceto i pressmedelandet och tillägger att det kan hjälpa till att göra data verkligt jämförbara.

ANNONS
ANNONS

Nästa steg för forskarna blir att ta reda på hur deras resultat kan införlivas i befintliga cencerbehandlingar så att de kan optimeras.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ny kunskap om hur bröstcancer i tidigt stadium sprids [Dagens PS]