Svenska bolaget Ablemind bekämpar psykisk ohälsa med start under julen genom AI-teknik. Malmöbolaget ska hjälpa välgörenhetsorganisationen Mind i deras arbete under de kommande hektiska helgerna. 

ANNONS

Julen är som bekant en stressig högtid då många människor dessutom känner sig ensamma och där den psykiska ohälsan ökar markant i samhället.

AI ska hjälpa till

Det vill Malmöbolaget Ablemind förändra genom att stötta välgörenhetsorganisationen Mind i arbetet med tusentals samtal, som bland annat handlar om självmordstankar, skriver Computer Sweden.

”Vi analyserar stora mängder anonymiserade data, och får på så sätt koll på vad människor söker hjälp för, vilka områden och teman det handlar om. Med det som grund kan vi ge verksamheten insikter och utifrån det kan de även utbilda och fortbilda volontärerna inom områden där det behövs”, säger Katarina Kjell, som är chefspsykolog och medgrundare av Ablemind.

Ablemind vill lägga resurser där de behövs

Genom AI-tekniken kan Ablemind alltså analysera chattsamtalen mellan stödsökande och volontärer för att utvärdera samtalen och för att sedan kunna lägga resurserna där de behövs mest.

”Det är ett enormt tryck på psykiatrin. Det saknas personal, det är enorma köer och mycket IVO-anmälningar på grund av väntetiden”, klargör Katarina Kjell.

Att bolaget hjälper till under de kommande helgerna är ingen tillfällighet menar hon eftersom många målar upp så stora förväntningar inför jul.

”För många är det inte så: många känner sig ensamma eller otrygga, upplevelser som är tvärtemot vad vi ser i sociala medier, vilket ofta förstärker känslan av misslyckande.”

ANNONS
ANNONS

Läs även: Larmrapport: Dyr el, mat och bensin ökar psykisk ohälsa [Dagens PS]

Läs även: Unga utsatta för psykisk ohälsa vid hemarbete [Dagens PS]