Psykisk ohälsa är dubbelt så vanligt bland unga som jobbar hemifrån i pandemin än hos gruppen över 55 år, enligt ny rapport.

ANNONS

I undersökningen som Yougov gjort på uppdrag av HR-företaget Simployer framgår det att dubbelt så många unga (18-34 år) hemarbetare under pandemin drabbats av psykisk ohälsa jämfört med de som är över 55 år.

Med psykisk ohälsa menas ångest, oro, stress, depression eller rädsla för sin egen hälsa.

Rapporten visar att hela 46 procent av de hemarbetande svenskarna, nästan varannan, upplevt psykisk ohälsa under pandemin.

De bakomliggande orsakerna uppges vara ökad isolering, oro för hälsan och att arbetssituationen påverkas.

HR-expert – ”påfrestande situation”

Var tionde svarar i undersökningen att de i stor utsträckning upplevt psykisk ohälsa och 42 procent anger bristen på sociala kontakter som orsak till den psykiska ohälsan.

”Hemarbete har fungerat bra för många, med ökad flexibilitet och tidsbesparing som några av fördelarna, men det har även visat sig ha negativa effekter på människors välmående. Känslan av isolering och oro för den egna eller närståendes hälsa och för vad som ska hända i framtiden är några av orsakerna till att flera mått dåligt. Sammantaget blir det en påfrestande situation”, säger Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer, i ett pressmeddelande.

Arbetsgivarna får underkänt

Enligt rapporten är det bara 40 procent av medarbetarna som berättat för sin arbetsgivare om sin psykiska ohälsa och var femte som informerat sina chefer uppger att de inte fått tillräckligt stöd från arbetsgivaren.

ANNONS
ANNONS

”Det är anmärkningsvärt och med andra ord påvisar det att det finns mer att göra på området från arbetsgivarnas sida”, säger Ida Ljungberg.

Undersökningen som uppges vara riksrepresentativ för befolkningen genomfördes 4-10 november via internet. Den baseras på 1 406 intervjuer med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Läs även: 8 av 10 gillar att jobba hemifrån [Dagens PS]