Det psykiska måendet bland svenskar har försämrats efter prisökningarna på mat, el, bensin och diesel, enligt ny rapport.

ANNONS

Kantar Sifo har gjort undersökningen på uppdrag av Swedbank och den visar att mer än en fjärdedel (26 procent) känner stress och oro över sin privatekonomi, vilket kan jämföras med 18 procent för ett år sedan.

Oron över om pengarna ska räcka går hand i hand med det psykiska måendet.

Av de som känner stress och oro är andelen 37 procent.

Kvinnor och unga mår sämst

Kvinnor känner i större utsträckning oro för sin privatekonomi än män. Andelen är också högre bland unga och de med lägre inkomst.

”Hur man upplever sin privatekonomi spelar roll för hur man mår i övrigt. De som känner att de inte har kontroll över sin ekonomi upplever att de har sämre psykisk hälsa. Genom att få bättre koll på sin privatekonomi kan man minska känslan av stress och oro”, säger Swedbanks hållbarhetsekonom Madelén Falkenhäll.

Enligt pressmeddelandet upplever sex av tio att de har god eller väldigt god psykisk hälsa.

ANNONS
ANNONS

Bäst psykisk hälsa har 65-79-åringarna med en andel på 74 procent.

Av de som känner sig trygga med sin privatekonomi uppger 72 procent att de har bra eller väldigt bra psykisk hälsa.

Sparbuffert ökar psykiska välbefinnande markant

Av de som har en buffert på minst två månadslöner efter skatt känner nästan 80 procent sig trygga med sin privatekonomi.

Bland de som har mindre än en månadslön i sparbuffert känner mer än 60 procent i stället oro.

Knappt 20 procent skulle inte klara en oväntad utgift över 10 000 kronor och 10 procent skulle inte klara en oväntad utgift på 5 000 kronor.

Prisökningarna på el, mat, bensin och diesel sätter sina spår

Många oroar sig för höga matpriser samt el- och drivmedelspriser.

Fyra av tio är också oroliga för att deras sparande ska minska i värde.

ANNONS
ANNONS

En ljusglimt är att 90 procent uppger sig ha någon form av sparande trots bistrare tider.

Samtidigt har var fjärde pausat eller minskat sitt sparande senaste halvåret och 38 procent har fått ta av sitt sparande för att klara löpande utgifter, skriver Swedbank.

Slutligen visar rapporten att 12 procent har ökat sitt sparande. En del har styrt om sitt sparande från börsen till sparkonto, medan andra har investerat mer i fonder och aktier.

Läs även: Chocken: Hennes elräkning dyrare än hyran [Dagens PS]