Icke-vita, kvinnor och äldre diskrimineras i hög grad visar ny rapport från stiftelsen Allbright.

”Situationen är illavarslande”, konstaterar Allbright och slår fast att grabbkulturen är utbredd.

”I en enkät som gått ut till anställda på de kartlagda bolagen uppger mer än var tredje kvinna att denne har blivit utsatt för diskriminering. Diskrimineringen stannar inte vid kön, 33 procent upplever sig ha blivit diskriminerade på grund av sin ålder, och hela 59 procent av de som upplevt diskriminering menar att de blivit utsatta på grund av sin hudfärg, nationalitet eller sitt språk”, skriver stiftelsen.

ANNONS
ANNONS

Kvinnor i toppen – undantag från regeln

Kreativitet och konsten att skapa stjärnglans är stor. Men mångfalden i jakten på framgång glöms bort, enligt rapporten ”Tech lever grabbmyten” (pdf) och där man betonar att techindustrin inte har råd att exkludera hela målgrupper, det är ”oacceptabelt”, dundrar Allbright och berättar att endast två techbolag har en jämställd ledningsgrupp och att bara ett av bolagen har en kvinnlig vd.

Var fjärde medarbetare har enligt enkäten utsatts för diskriminering, och framför allt märks alltså en överrepresentation av diskriminerade kvinnor och minoriteter .