Musikströmningstjänsten Spotify redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var negativt men klart bättre än väntat.

Omsättningen uppgick till 1.667 miljoner euro (1.273), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1.644.

Antalet premiumanvändare ökade med 31 procent till 108 miljoner, vilket var lägre än mittpunkten i Spotifys guidning om 107-110 miljoner. I slutet av förra kvartalet var nivån 100 miljoner.

Aktiva månadsanvändare, MAU, ökade med 29 procent till 232 miljoner, vilket var högre än guidningen på 222-228 miljoner. I förra kvartalet var nivån 217 miljoner.

Bruttovinsten blev 434 miljoner euro (329), med en bruttovinstmarginal på 26,0 procent (25,8).

Rörelseresultatet blev -3 miljoner euro (-90), väntat rörelseresultat var -60.

Resultatet efter skatt blev -76 miljoner euro (-394), analytikerkonsensus -70.

Resultat per aktie hamnade på -0,42 euro (-2,20), vilket ligger i nivå med analytikerkonsensus.

För det tredje kvartalet räknar Spotify med att öka antalet premiumanvändare till 110-114 miljoner. Antalet månatligt aktiva användare spås öka till 240-245 miljoner.

ANNONS
ANNONS

De totala intäkterna bedöms landa på mellan mellan 1,57 och 1,77 miljarder euro med ett rörelseresultat på mellan -78 och 2 miljoner euro.

I slutet av året förväntar sig Spotify nu att ha 120-125 miljoner premiumanvändare samtidigt som totala antalet användare väntas vara 250-265 miljoner. Tidigare guidning var 117-127 miljoner premiumanvändare och totalt 245-265 miljoner användare.

Spotify, MEUR Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 1.667 1.644 1,4% 1.273
Bruttovinst 434 329
Bruttovinstmarginal 26,0% 25,8%
Rörelseresultat -3 -60 -90
Nettoresultat -76 -70 -394
Resultat per aktie, EUR -0,42 -0,42 -2,20

Konsensusdata från Factset