Meningarna går isär om det blir en mild och kortvarig recession eller djup och långvarig. Men att det blir någon slags recession i världen, inklusive Sverige, verkar de flesta prognosmakare vara överens om.

ANNONS

Recessioner sedan efterkrigstiden

Frågan är vad som är diskonterat på aktiemarknaden. En viss vägledningen ger diagrammet nedan.

De röda staplarna visar den maximala kursnedgången under de 14 recessioner som ägt rum i USA under efterkrigstiden.

De blå staplarna avser kursutvecklingen ett år efter att börsbotten har nåtts.

Har alltid varit börsuppgång efter börsnedgång
Källa: Reuter, Trust

Mildare recession diskonterad

I genomsnitt har börsen fallit med 29 procent från toppen till botten under de här recessionerna. Det kan jämföras med 20 procent som S&P500 fallit med hittills denna gång.

Det skulle kunna indikera att aktiemarknaden har diskonterat en mildare och kortare recession denna gång.

Börsuppgång året efter

Intressantast är emellertid kursuppgången året efter att botten av passerats. I snitt är uppgången hela 40 procent.

Och frånsett recessionen 2001, som levererade ett negativt börsår året därpå, har alla år visat kraftiga uppgångar.

Centralbanken intervenerade

Intressant är också att vid de två senaste recessionerna – 2008 och 2020 – har uppgångarna varit störst.

Det förklaras sannolikt av att centralbanken Fed varit snabbare att stimulera ekonomin jämfört med tidigare tillfällen.

ANNONS
ANNONS

Det gäller för övrigt även för andra centralbanker inklusive Riksbanken.

Rädda att missa börsuppgång

Om börsen har nått botten ännu återstår att se. Men med tanke på den historiska comebacken på aktiemarknaden året efter så torde fler vara rädda för att missa uppgången än att kliva in för tidigt.

Relaterade artiklar:

SEB prognos: Börsen vänder i april 2023. Dagens PS