Väsentligt bättre än världsindex, tillväxtländerna och merparten av de största ekonomierna. Så ser facit ut för Stockholmsbörsen under de senaste 120 åren.  När det gäller företagsobligationer utklassar Sverige resten av världen.

ANNONS

Allt enligt en färsk sammanställning av den schweiziska investmentbanken Credit Suisse.

Realt 6 % per år

Banken har analyserat avkastningen för aktier och obligationer mellan åren 1900 och 2020. Avkastningen är justerad för inflation för att få jämförbarhet mellan länderna. För aktier är det bara USA och Australien, av de större ekonomierna, som har en högre årlig avkastning än Sverige.

Sämst avkastning har Italien som bara mäktade med en real årlig avkastning på drygt 2 procent.

Det kan jämföras med Sverige som levererat finfina dryga 6 procent per år sedan 1990. Jämfört med världsindex (5 %) så är resultatet en procentenhet bättre.

Det kanske inte låter så mycket men över 120 år och ränta på ränta blir skillnaden mycket stor, eller närmare bestämt hela 330 procent. Sverige utklassar resten av världen med dessa siffror.

ANNONS
ANNONS

Bästa företagsobligationerna

Ännu bättre ser det ut för företagsobligationer. Där är avkastningen realt nästan 3 procent årligen. Det är bäst av alla länder som är med i sammanställningen.

Närmast ligger Kanada med 2,5 procent. Värt att notera är att företagsobligationer i Japan, Tyskland, Italien och i tillväxtländer har gett en negativ avkastning.

Aktier bäst

Slutsatsen är att aktier är överlägsen sparform relativt obligationer och att Sverige är en utmärkt marknad att investera i. Andra analyser, som även tagit hänsyn till valutan, kommer till samma slutsats. Orsakerna till det här positiva utfallet för Sverige är flera.

En förklaring som bedömare framhåller är att företagen i Sverige drivs effektivare än i många andra länder.

ANNONS
ANNONS

Det är delvis den svenska bolagskoden som vi har att tacka för det.

Relaterade artiklar:

Stockholmsbörsen i topp. Dagens PS

Så belånar de rikaste sina tillgånger. Dagens PS