Börssentimentet och aktier är inte på topp just nu. Bankfrossan han medfört att de flesta indikatorer som mäter riskviljan på börsen har bottenkänning.

ANNONS

Investmentbanken J.P. Morgans gallup bland sina kunder är inget undantag.

Frågan som ställts är hur sannolikt det är att kunden kommer att öka eller minska sin aktieexponering under de kommande dagarna eller veckorna.

Bara 38 procent avser köpa mer aktier

Under förra året var det ungefär 65 procent som vid olika mättillfällen hade för avsikt att investera i mer aktier.

Detta trots inflation, räntehöjningar och Rysslands invasion i Ukraina. Nu är den siffran nere på 38 procent.

Källa: J.P. Morgan

Sämre klimat nu än 2022

Uppenbarligen bedömer investerarna det nuvarande aktieklimatet som mer ogynnsamt jämfört med fjolåret.

Det enda positiva är att det är en liten uppgång jämfört med förra mätningen som då landade på 35 procent, som i sig var den sämsta sedan sommaren 2021.

Bra kontraindikator

Nu behöver det här nödvändigtvis inte signalera en svag börs framöver. De stora kapitalförvaltarna är i regel ganska långsamma att svänga om sina stora portföljer.

De är sällan först ut utan följer gärna med strömmen, om än lite bakom. Faktum är att de nästan är en bra kontraindikator.

Kan vara bra med svagt sentiment för aktier

Så var det för drygt ett år sedan i januari 2022. Då var stämningen på topp efter ett starkt börsår. Då avsåg 80 procent att plöja ned mer pengar i aktier.

ANNONS
ANNONS

Detta trots att uppgången i inflationen redan då var märkbar. Om sentimentet är svagt krävs det inte så mycket av positiva nyheter för att det ska bli bättre.

Relaterade artiklar:

Sverige i topp – även om det är en dyster prognos. [Dagens PS]