Aktier i tillväxtländer och, som vanligt, amerikanska aktier. Det är de två tillgångar som kommer att ge den bästa avkastningen nästa år.

ANNONS

Det tror i alla fall världens största investerare, enligt den enkät som investmentbanken Bank of America, BofA nyligen gjort.

Europaaktier inte med

På tredje plats placerar sig kryptovalutan bitcoin följt av olja och guld. Längst ned återfinns långa och korta statsobligationer. Aktier i Europa finns inte ens med på listan.

Inte heller råvaror som varit årets bästa tillgångsslag efter kryptovalutor. Huruvida förvaltarna också positionerat sig för den här utveckling framgår inte.

Bästa allokering enligt enkät från BofA

Tillväxtländerna har hissats tidigare

Som alltid bör dylika sammanställningar tas med en nypa salt. På förra året lista från BofA återfanns aktier i tillväxtländerna också i toppen. Med en månad kvar av året återfinns emellertid tillgångsslaget i botten.

Avkastningen är faktiskt negativ hittills i år och avståndet till världsindex är över 20 procentenheter (se diagram nedan). Boven i dramat är i första hand utvecklingen i Kina.

Graf från BofA

Dollarn bestämmer vinnaren

Men det finns också en motsägelse i prognoserna. Om tillväxtländerna ska utvecklas bra bygger det på att den amerikanska dollarn inte blir för stark. Förklaringen ligger i att skuldsättningen i tillväxtländerna ofta är i amerikanska dollar.

ANNONS
ANNONS

Men för att amerikanska aktier ska bli en bra placering för en internationell investerare inbegriper det också att dollarn förblir stark eller stärks ytterligare.

Båda tillgångsslagen borde inte samtidigt kunna samsas i toppen.

Relaterade artiklar:

Nobelpristagaren: Noll avkastning på börsen i tio år. Dagens PS