Villrådighet är kanske den bästa beskrivningen av investerarnas syn på aktiemarknaden just nu. Värderingarna är höga, tillväxten är avtagande, inflationshotet reellt och centralbankerna har börjat att trappa ned stimulanserna.

ANNONS

Samtidigt finns det ont om alternativ till aktiemarknaden.

Ett konjunkturjusterat P/E-tal  

Investmentbanken Goldman Sachs, som tillhör de största optimisterna på Wall Street, har tagit hjälp av nobelpristagaren i ekonomi, ekonomiprofessorn Robert Shiller.

Han har skapat ett P/E-tal som är justerat för cyklikaliteten i vinsterna. Vinstmåttet ska ge en mer rättvisande bild av värderingen under en konjunkturcykel.

Shiller P/E, som begreppet kallas, har blivit vedertaget i finansvärlden.

Tio års horisont

Framför allt har det varit användbart för att estimera framtida avkastning på börsen. Genom empiriska körningar kan man se vad en värdering i idag innebär för avkastningen framöver.

ANNONS
ANNONS

Eftersom det alltid är svårt att sia om närtiden har nobelpristagaren Shiller sträckt ut prognoshorisonten till 10 år. Och det är den profetian som framgår av grafen nedan.

Nobelpristagaren Shillers modell visar noll avkastning under de kommande 10 åren

Noll avkastning till 2031

De blå små rutorna visar historiska värderingar av Shiller P/E och vad det genererat för årlig avkastning det kommande decenniet.

Det bruna lodräta strecket visar var USA-börsen är idag. Med ett Shiller P/E på 38 kommer de följande 10 åren att ge en avkastning på noll – och då är det inklusive utdelningar!

Ingen glädjesiffra med andra ord. Det här känns inte upphetsande – frågan är bara var aktieinvesterarna skall placera sina pengar istället?

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

Extrem värdeökning – vikta om portföljen Dagens PS

Ska 1920-talets börs upprepas? Dagens PS