Stockholmsbörsen är en av de absolut sämsta börserna i världen i år. Och det är lite förbryllande då det inte verkar ha med säkerhetshot att göra.

ANNONS

Finlands gräns till Ryssland är 134 mil lång. Dessutom har Finland stridit mot Ryssland i åtskilliga krig de senaste 300 åren. I 108 år (1809–1917) ingick Finland till och med som ett storfurstendöme i Ryssland.

Nu utmanar Finland Ryssland med en Nato-ansökan.

Hög risk i Taiwan

I Asien har Taiwan än värre problematik med sin stora granne Kina. Där har kina intensifierat uttalanden om att Taiwan tillhör Kina och därför ska införlivas. Nu när västvärlden är upptagna med Ukraina finns risken att Kina passar på. Kinas gränskränkningar mot Taiwan är frekventa.

Stockholmsbörsen i botten

Finland och Taiwans börsutveckling under året borde återspegla de här säkerhetshoten. Så är det också. Men Stockholmsbörsen är alltså ännu sämre.

I tabellen nedan har banken SEB jämfört kursutvecklingen för länderna under årets första fem månader. Stockholmsbörsen är i botten.

ANNONS
ANNONS
Källa: SEB

I dollar räknat har kurserna tappat över 20 procent. Som jämförelse är oljetunga Norge upp över 5 procent. Storbritannien och Spanien är i princip oförändrade.

Årets kursutveckling är lite svår att förklara. Visst har Sverige flera högvärderade tillväxtbolag (Sinch, Fortnox mfl.) som värderingsmässigt påverkas negativt av högre räntor och inflation.

Men sammantaget är värderingen av Stockholmsbörsen i nivå med snittet i Europa. Detta trots att svenska (och nordiska bolag) har levererat ungefär tre procentenheter bättre avkastning än världsindex per år, justerat för valuta, under de senaste 30 åren.

Det borde med andra ord snarare vara en premie.

Stockholmsbörsen bättre

Svenska företag, åtminstone de större, är välskötta med överlag starka balansräkningar. Den nordiska bolagskoden är om än lite omständlig så ändå fullt i klass, om inte bättre, än den anglosaxiska.

ANNONS
ANNONS

För att inte nämna den tyska där facket har veto. Förmodligen är det fortfarande gamla försyndelser som fungerar som en autopilot för de stora kapitalförvaltarna.

Det är dags att tänka om. Stockholmsbörsen förtjänar bättre.

Relaterade artiklar:

Goldman Sachs: Har aldrig varit med om liknande. Dagens PS