Många anser att Charlie Munger är världens smartaste nu levande investerare. Här är hans bästa råd. 

ANNONS

Charlie Munger – 99 år fyllda – är mest känd för att vara Warren Buffetts parhäst i Berkshire Hathaway. Men innan dess var han också en framgångsrik förvaltare och levererade 24 procents avkastning årligen under 14 år.

Smartaste investeraren

Trots sin höga ålder är han fortfarande aktiv i samhällsdebatten. För att inte tala om maratonmöten på Berkshire Hathaways bolagsstämma. Munger är ansedd av många bedömare som den kanske smartaste nu levande investeraren.

Kondensat av Mungers bästa råd

Han har delat med sig av sin visdom i ett antal böcker. Nedan är ett kondensat av hans 10 viktigaste ledstänger och bästa råd, sammanställda av analysfirman Compounder. De är återgivna på Mungers originalspråk engelska för att inte missa några nyanser.

1. Measure risk. All investment evaluations should begin by measuring risk, especially reputational.

2. Be independent. Only in fairy tales are emperors told they’re naked.

ANNONS
ANNONS

3. Prepare ahead. The only way to win is work, work, work and hope to have a few insights.

4. Have intellectual humility. Acknowledging what you don’t know is the dawning of wisdom.

5. Analyze rigorously. Use effective checklists to minimize errors and omissions.

6. Allocate assets wisely. Proper allocation of capital is an investor’s number one job.

7. Have patience. Resist the natural bias to act.

8. Be decisive. When proper circumstances present themselves, act with decisiveness and conviction.

ANNONS
ANNONS

9. Be ready for change. Accept un-removable complexity.

10. Stay focused. Keep it simple and remember what set out to do.

Läs även: Köpsignal på börsen – som marknaden ignorerar [Dagens PS]

Läs även: Charlie Munger: ”Världen drivs av avund, inte girighet” [Dagens PS]