Av alla skräcksiffror som presenteras är nog nedanstående graf en av de mest dramatiska. Den visar antalet arbetssökande i USA jämfört med tidigare kriser i ekonomin.

Den sätter nuvarande pandemi i perspektiv. Inte någon gång under efterkrigstiden har vi sett liknande ökning av arbetslösa på veckobasis.

Finanskrisens arbetslöshet är nästan försumbar mot vad som nu händer. Måhända är det tillfälligt. Om inte kommer påverkan på ekonomin att bli enorm.

ANNONS
ANNONS