Börsbolagens vinstrevideringar är nu i full gång hos analyshusen. De kommer som på ett pärlband och i samband med tredje kvartalet lär det vara få bolag som klarar sig undan nedjusteringar.

ANNONS

Och det är helt i sin ordning. Världen är på väg in i en lågkonjunktur och då kommer inte vinsterna, som prognoserna pekar på nu, att stiga. Tvärtom.

Frågan är bara var de största förändringarna kommer att ske och var risken för kursnedgångar är störst?

Marginaler på rekordnivåer

Banken SEB menar i en färsk analys att vinstmarginalerna kan vara ett sätt att identifiera var riskerna är mest påtagliga.

Vinstmarginalerna är nämligen på rekordnivåer. Och det är ett rimligt antagande att i flera fall anta en återgång till mer normala nivåer. I alla fall nu när ekonomin viker.

Varning för vinstrevideringar hos råvarubolag

Höga vinstmarginaler är inte bara ett lokalt fenomen. Så ser det ut i resten av världen också.

ANNONS
ANNONS

Enligt SEB:s sammanställning är vinstmarginalerna cirka 50 procent högre (MSCI World) jämfört med det historiska snittet.

Energi-, råvaru-, sällanköps- och bilbolag är de fyra sektorerna som mest avviker från historiska snittet. Telekomoperatörerna är en av få branscher som numera har lägre vinstmarginaler.

Källa: SEB

Fortnox sticker ut

När det gäller enskilda bolag (se tabell nedan) på Stockholmsbörsen så sticker Ericsson, Fortnox och Getinge ut med betydligt högre marginaler jämfört med snittet 2015 till 2020.

Skogsbolagen Holmen och SCA är två av få som har lägre marginaler.

Källa: SEB

Byggt vallgravar

I en väl fungerande marknadsekonomi tenderar höga marginaler och lönsamhet att försvinna över tiden på grund av ny konkurrens.

ANNONS
ANNONS

Men det finns undantag där företag lyckats bygga ”vallgravar” mot konkurrenterna och man klarar sig mot vinstrevideringar. Plötsligt kan en ny vinstnivå få fotfäste.

Huruvida det gäller för företagen längst till vänster i tabellen ovan återstår att se.

Relaterade artiklar:

Oktober – en kanonmånad på börsen. Dagens PS