Vinstmarginalerna är på rekordnivåer och skall ned. Det innebär rimligtvis att börsbolagens vinstprognoser i marknaden är för höga.

ANNONS

Det är en av slutsatserna man kan dra av bankens SEB:s färska analys av sambandet mellan konsumenthumöret och vinstmarginalen hos börsföretagen.

Rekordmarginaler

Som synes av diagrammet nedan är korrelationen mellan de två parametrarna mycket god. Under våren har konsumentsentimentet dalat brant.

Inflation, förväntad ränteuppgång och krig i Europa har lagt sordin på stämningen. Samtidigt har vinstmarginalerna för börsbolagen stigit till rekordnivåer i Norden (svarta kurvan).

Det är den högsta nivån sedan millennieskiftet. Avvikelsen är hela 8 procentenheter mot snittet. Diskrepansen mellan kurvorna tycks ohållbar.

Vinstprognoser skall ner enligt SEB
Källa: SEB

USA har samma problem

Situationen är dessutom densamma även på andra marknader. USA inte minst. Nu har det skett under förut.

ANNONS
ANNONS

Våren 2020, under pandemin, var konsumentförtroendet till och men ännu lägre. Men i takt med stimulanser och snabba vaccinframgångar studsade kurvan upp igen.

Detta utan att vinstmarginalerna blev lidande. Men då var marginalerna å andra sidan cirka 10 procentenheter lägre och under snittet.

Marginalerna ska ned

Nu är läget lite annorlunda. Förhoppningsvis förblir inte kriget långvarigt. Men inflationen och ränteuppgången ser inte ut att vara tillfälliga. Sedan är nivån naturligtvis osäker.

Men sannolikt kommer det här svaga konsumentsentimentet att resultera i att konsumtionen blir lägre vilket slår på företagens försäljning och marginaler.

Banker har ovanligt höga marginaler

Lägre marginaler ligger inte i dagens vinstprognoser från vare sig analytiker eller företag. Nedan är en sammanställning från SEB hur vinstmarginalerna i Norden ter sig idag jämfört med snittet de senaste fem åren.

ANNONS
ANNONS

Banker, energibolag och transportsektorn ser ut att ha väsentligt högre marginaler nu jämfört med historian.

Sannolikt är det där det finns störst risk för nedgång.

Relaterade artiklar:

Flera svenska ägare i Europas snabbväxare. Dagens PS