Det är bara att gratulera alla förutseende investerare som satsade på råvarurelaterade tillgångar inför 2022. Just nu skådar vi ett råvarurally på finansmarknaden som är det största i mannaminne.

ANNONS

Drar man ut uppgången hittills i år, vilket investmentbanken BofA har gjort, och omsätter det på årsbasis indikerar det en uppgång på hela 142 procent

råvaror
Källa: Bank of America

Krig innebär råvarubrist

Det är mer än dubbelt upp jämfört med den högsta historiska noteringen. Den inträffade i samband med oljeprischocken på 1970-talet och då var uppgången 60 procent.

Krigssituationen brukar föranleda råvarubrist och prisuppgångar men inte i närheten av vad vi nu ser på bred front. Varken första eller andra världskriget kommer i närheten av årets rekordrally i råvaror.

Olja draglok i rekordrally

Och det är just olja och energi som är den största komponenten för råvaror och som kommer att styra utvecklingen för råvaruindexet.

Och att döma av historiska grafer och samband finns det fog att tro att råvaror kommer att fortsätta att utvecklas bra.

40 års överavkastning

I grafen nedan har BofA ställt energibolagens (läs oljebolagens) kursutveckling mot indexet S&P500. Även om oljebolagen har stigit brant i år är överavkastningen mot S&P500 nästan försumbar i ett längre perspektiv.

Källa: Bank of America

BofA gör analogin med den stora depressionen i USA efter börskraschen 1929. Då befann sig energibolagens kurser versus index på samma låga nivåer.

ANNONS
ANNONS

Därefter följde 40 år där energibolagen utvecklades bättre än övriga börsen.

Relaterade artiklar:

Så lång tid tar det att bli lika rik som Elon Musk. Dagens PS