De som räds inflationen har bland annat fokuserat på de stigande råvarupriserna. Med rätta. Förändringar i priser för råvaror slår så småningom igenom på slutpriserna för den färdiga produkten.

Det finns ingen produktivitetsökning som kan kompensera för prisökningar i råvaruledet på mellan 20 och 80 procent, som fallet varit under maj månad detta år.

Charles Schwab

Uppgångarna har sannolikt spätts på av att spekulanter tagit positioner och trissat upp priserna mer än den faktiska efterfrågan från slutkunder. Men, som mäklarfirman Charles Schwab konstaterar i sin senaste marknadsanalys, någonting hände vid månadsskiftet. Den branta uppgången på flera stora råvaror förbyttes till nedgång.

Virke rasar

Tittar man på terminspriserna är fallet störst för virke (Lumber) där prisuppgången på året bara mäter 40 procent. I mitten av maj var den 90 procent. På järnmalm (Iron Ore) var prisuppgången 60 procent i maj mot nu 40 procent. Det här påverkar självklart svenska järnmalmsprocenten LKAB.

Johan Freij, affärsområdeschef för Danske Bank Skog och Lantbruk, har själv sagt att det är kryptovalutastämning på trävarupriserna i USA.

Lägre inflationsförväntningar

Nästan alla råvaror pekar nu nedåt. Det enda stora undantaget är olja som fortsätter att ticka uppåt. Där är prisuppgången 40 procent hittills i år.

Den här scenförändringen kommer att påverka inflationsförväntningarna. Det är bra för börsen.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>