Hittills har Rysslands invasion av Ukraina varit hanterbar för börsen. Kurserna är ungefär där de var när Ryssland invaderade. Det investerarna är oroliga för är om kriget sprider sig och det vi ser är början på ett tredje världskrig. Ett förskräckligt scenario på alla sätt och vis.

ANNONS

Men det betyder nödvändigtvis inte ridå för börsen.

Klarar börsen ett världskrig?

Analystjänsten Bloomberg har gjort en datakörning på hur aktiemarknaden utvecklades under andra världskriget.

Startpunkten är ur USA:s perspektiv och börjar således 1942, då USA drogs in i kriget genom flyganfallet på flottbasen Pearl Harbor i Stilla Havet. För Europa startade som bekant kriget redan 1939.

Dubblade kurser

Resultatet framgår av grafen nedan. Initialt föll börsen under de första fem månaderna med 20 procent. Men under de följande tre åren fram till krigsslutet 1945 steg börsen brant.

Freden innebar ett kursryck på 40 procent. Räknat från halvårsskiftet 1946 hade kurserna fördubblats jämfört med krigsutbrottet 1942. Sedan följde dock tre års baksmälla när världsekonomin fick tampas med inflation samtidigt som de höga statsskulderna skulle betas av.

Världskrig
Källa: Bloomberg

 

Inflation på köpet

Men grafen ovan ger inte hela händelseförloppet rättvisa. Andra världskriget föranledde som sagt också inflation.

I diagrammet nedan har Bloomberg justerat kursgrafen för inflation viket visar den reala avkastningen på börsen. Då är utvecklingen inte lika imponerande.

Den reella utvecklingen efter ett världskrig
Källa: Bloomberg

Börsen bevarade värdet trots världskrig

Vid krigsslutet hade börsen avancerat 60 procent. Efter sju år (1949) var den reala avkastningen i princip oförändrad jämfört med 1942.

ANNONS
ANNONS

Men, vilket är det viktiga, aktiemarknaden lyckades att bevara värdet under den här extrema miljön.

Vi får hoppas att inte den här jämförelsen behöver dammas av i skarpt läge.

Relaterade artiklar:

Nattsvart för Ryssland som maktfaktor i oljeindustrin. Dagens PS