Sannolikt har Ryssland sin oljetopp här och nu. Ryssland är för tillfället världens näst största producent av olja. Dessutom är oljepriset på den högsta nivån på sju år.

ANNONS

Oljebedömare, bland annat oljeanalytiker på Citybank och Sanford Bernstein, har räknat ut att jämviktspriset för brentoljan bör långsiktigt ligga någonstans kring 75 dollar.

Det är 25 procent lägre än nuvarande dagskurs.

Rysslands små reserver

Men framför allt lär Rysslands roll som stor oljeproducent snart vara över. De stora oljereserverna finns nämligen inte i Ryssland.

De ligger i Saudiarabien och Venezuela, enligt ny färsk statistik från brittiska oljebolaget BP Oil – Statistical Review of World Energy 2021 (bp.com).

Tillsammans svarar de här två länderna för över en tredjedel av världens oljereserver. Rysslands andel är blott 6 procent, lika mycket som lilla Kuwait.

ANNONS
ANNONS
Ryssland har i förhållande en mycket liten oljereserv
Källa: BP

Eldat på omställningen till fossilfri energi

Sedan tillkommer det faktum att omställningen till fossilfri energi har tagit ett jättekliv sedan invasionen i Ukraina.

Dels vill västländerna komma bort från olje- och gasberoendet, dels har prisuppgången på de båda energikällorna eldat på farten i omställningen.

Exempelvis deklarerade Tyskland nyligen att landet skall vara fossilfritt redan 2035. Samtidigt har Tyskland också öppnat för att ompröva beslutet om förbud för nya olje- och gasborrningar i Nordsjön.

Försvinner som påtryckningsmedel för Ryssland

Det här talar för att Ryssland kommer att tappa sin ställning som stor oljeproducent med tiden.

Och det är alldeles oavsett vad oljeembargot mot Ryssland lyckas åstadkomma. Likaså försvinner oljan och energin som politiskt påtryckningsmedel.

ANNONS
ANNONS

Åtminstone för Ryssland.

Relaterade artiklar:

Ryssland nästan helt borta från den globala börskartan. Dagens PS