Ett radikalt trendskifte. För de som var med och investerade under förra decenniet (2010-talet) är inte mycket sig likt idag. 2020-talet är nästan en total kontrast mot 2010. Både ekonomiskt och politiskt.

ANNONS

Investmentbanken BofA har i bilden nedan deskriptivt ställt de båda decennierna mot varandra och försökt bena ut olikheterna.

Belåning ute

Det är svårt att inte hålla med om detta stora trendskifte. Skillnaderna är dramatiska. På finansmarknaden har stimulanser (QE) förbytts till åtstramning (QT).

De professionella investerarna har utmanats av gemene man (Main Street). Avregleringar på finansmarknaden har ersatts av kontroll (Interventionism).

Belåning och teknologi är ute och råvaror och energibolag inne. Risken för deflation har ersatts av risken för inflation.

Källa: BofA

 

Diktaturer på frammarsch

På det politiska planet är globaliseringen och frihandel utbytt mot sanktioner och isolering. Fred har ersatts av krig och demokratierna är på tillbakagång till förmån för fler diktatoriskt styrda länder.

Det är måhända hårdragna definitioner men likväl finns trenden där.

Ingen förmöghetsskatt i Sverige. Ännu

Det enda man kan invända mot är måhända att tillbakaköp av aktier har skiftat till förmögenhetsskatt. Än så länge är tillbakaköp av aktier på rekordnivåer i USA.

ANNONS
ANNONS

Där diskuteras välfärdsskatter mer öppet jämfört med Sverige. Det är möjligt att BofAs prognos slår in.

Men där är vi inte ännu. Åtminstone inte i Sverige.

Relaterade artiklar:

Nu flödar kapitalet in på börsen igen. Dagens PS