Att husmarknaden för tillfället i det närmaste fått punktering har nog undgått få. Den gyllene perioden med ständigt stigande huspriser i kombination med ständigt lägre bolåneräntor tycks vara över.

ANNONS

Frågan alla vill ha svar på är hur stort fallet kommer att bli.

Enhetlig måttstock för huspriser

Den internationella samarbetsorganisationen OECD Focus on house prices – OECD  har i en färsk analys försökt att ge ett svar på detta.

OECD har dels jämfört bostadspriserna med hyresnivån i respektive land, dels ställt bostadspriserna i relation till genomsnittsinkomsten per hushåll. Och på så sätt fått en enhetlig måttstock att jämföra länder emellan.

Sedan har utfallet ställts gentemot det historiska snittet för de två parametrarna. Mätningen tar alltså inte hänsyn till den absoluta prisnivån eller bolånen i ekvationen.

Svenska huspriser i jämförelse med andra länder
Källa: OECD

Dyr kvartett

Belgien toppar den föga smickrande rankingen som det land med bostadspriser som avviker mest mot det historiska snittet.

ANNONS
ANNONS

Bland annat visar OECD:s sammanställning att huspriserna nu är 45 procent högre relativt inkomsterna (blå stapel).

Belgien har sällskap med Nya Zeeland, Norge och Kanada i en kvartett vars bostadsmarknad ser extra dyr ut i ett historiskt perspektiv.

Svenska huspriser borde falla med 25 procent

Sverige placerar sig på åttonde plats. Relativt inkomsterna är bostadspriserna drygt 20 procent högre jämfört med historien och när det gäller hyresnivån är avvikelsen cirka 35 procent.

Det OECD:s rapport indikerar är alltså att priserna borde falla med drygt 25 procent för att komma tillbaka till ett historiskt jämviktsläge.

Japan i botten

Intressant är att OECD:s medlemsländer överlag befinner sig på det historiska snittet. Det har alltså inte varit någon allmän internationell prisuppgång med hänsyn till de här mätvariablerna.

Vissa länder som Tyskland, Portugal och Japan ligger en bra bit under. Där borde det alltså inte finnas samma risk att huspriser faller som i Sverige.

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

Marknaden övertygar – recession nästa år. Dagens PS