Finsk/Svenska banken Nordea tillhör för närvarande inte optimisterna på Stockholmsbörsen. Sannolikt grundar sig den avvaktande hållningen till börsen på bankens makroanalys. Där vimlar det av oroande grafer.

ANNONS

Likviditetsindikator

Ett diagram kan få den mest positiva aktieinvesteraren att bli betänksam.

Nordea har i grafen nedan visat på korrelationen mellan företagsvinsterna för noterade bolag på global nivå med en likviditetsindikator som ska spegla den globala penningmängdens utveckling.

Vinsterna följer penningmängden

Det är svårt att anmärka på korrelationen där förändringen i penningmängden (mörkblå kurva) är förskjuten 18 månader före vinstutvecklingen (ljusblå kurva).

Källa: Nordea

Kurvorna har följts åt i 26 år. Nu har likviditeten strypts i världen och jämfört med förra året är minskningen av penningmängden 4 procent.

Det är det största tappet sedan 1996.

Vinsterna riskerar tappa 50 procent

Om sambandet skall bibehållas kommer företagsvinsterna att falla dramatiskt under 2023.

Vissa avvikelser har skett i historien men diagrammet antyder att det åtminstone borde bli ett vinstfall på 50 procent. Det ligger inte i några analytikerestimat idag.

Infrias detta kommer börsen med all sannolikhet att få en tuff resa 2023.

6,5 procents vinsttillväxt

Men även om det skulle ske ett kraftigt vinstfall så är det, enligt Deutsche Bank, inte sannolikt att vinsttrenden rubbas.

ANNONS
ANNONS
Källa: Deutsche Bank

De senaste 85 åren har vinsten per aktie stigit med 6,5 procent årligen. Sedan är det slagigt runt trendlinjen.

Men det ger samtidigt möjligheter för fina investeringar.

Relaterade artiklar:

Morgan Stanley: Börsen kommer inte bli som förut. Dagens PS