Det är inte lätt att förhålla sig till de ekonomiska storheterna för närvarande. Det kommer hela tiden nya signaler om inflationen och räntorna (såväl nominell som reala). Och buden är många hur det här kommer att påverka aktiemarknaden.

ANNONS

Investmentbanken Morgan Stanley har tagit fram en lathund för sina kunder som ger en liten annorlunda bild av hur reaktionerna på förändringarna har slagit historiskt.

Banken har fokuserat på hur börsen reagerat på höjda respektive sänkta inflationsförväntningar samt förändringar i realräntan. Morgan Stanley har studerat förloppet sedan 1998 (mörkblå stapel) men även brutit ut utvecklingen sedan januari 2018 (ljusblå stapel).

Analysen visar att vi inte behöver frukta inflation

Börsen har gillat högre inflation

Det tydligaste sambandet är mellan ökade inflationsförväntningar och högre börskurser. Likaså mottas inte sänkta inflationsförväntningar positivt av aktiemarknaden. Oron för ökad inflation, i alla fall ur aktiemarknadens perspektiv, förefaller alltså överdriven.

Börsen har historiskt gillat högre inflation. Sambandet är naturligtvis inte gångbart för vilka inflationsnivåer som helst. Under 1970-talets sura börs var inflationen tvåsiffrig. Den nivån skulle inte välkomnas av investerarna.

Omfamna uppgångar

När det gäller realräntan är det lite svårare att utläsa ett tydligt samband. Börsen har både gått upp och ned när realräntan stigit respektive fallit.

Slutsatsen är att investerare bör följa inflationsförväntningarna och omfamna en uppgång. Till en viss gräns.

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

Storinvesterare tror på börsen trots inflationsrisken. Dagens PS

Marknaden är säker – inflationen är övergående. Dagens PS