Toppen på inflationen har redan nåtts och nu väntas lägre inflationssiffror publiceras enligt flera storbanker. Det är bra för världsekonomin och de finansiella marknaderna.

ANNONS

Så ser i alla fall investmentbanken Goldman Sachs på saken. Banken är också en av de största optimisterna på Wall Street.

Ner till 3 procent

Goldman Sachs inflationsprognoser framgår av bilden nedan. Redan vid nästa inflationsstatistik ska det alltså vända nedåt.

Samma sak för Storbritannien och EU (vag blå kurva under UK). Inflationen ska sedan stabiliseras runt 3 procent i USA och runt 2 procent inom EU.

Källa: Goldman Sachs

Priset på begagnade bilar faller

Det Goldman Sachs lutar sig mot är att en fortsatt hög inflation förutsätter att de ingående komponenterna fortsätter att stiga i samma fart.

Det räcker alltså inte att energipriserna är kvar på de här nivåerna utan ökningstakten måste bibehållas. En inflationskomponent som exempelvis är på väg ned är priset på begagnade bilar.

ANNONS
ANNONS

Får stöd av pessimisten Morgan Stanley

Och banken är inte ensam i sin optimistiska inflationsprognos. Den ansedda investmentbanken Morgan Stanley, som har en mer pessimistisk syn på marknaden, delar synen om inflationen.

Morgan Stanley tror till och med på ett snabbare fall för kärninflationen för varor (se diagram nedan).

Källa: Morgan Stanley

Glädjeskutt

Om bankerna får rätt kommer finansmarknaden sannolikt att ta ett glädjeskutt. För det är just inflationen som är det största bekymret på finansmarknaden.

Den styr hur hög räntan kommer att bli i närtid, liksom den disponibla inkomsten som i sin tur styr konsumtionen. Och så vidare.

Även om det finns bedömare som avviker från storbankernas inflationsprognos hoppas nog de flesta på att bankerna får rätt.

Konsensus har haft fel

Dock ska man ha i minnet att hittills har de flesta ekonomer missbedömt inflationen.

ANNONS
ANNONS
Källa: Bloomberg

I grafen ovan framgår vilka konsensusprognoser som fanns i marknaden vid olika tidpunkter, enligt en sammanställning av analystjänsten Bloomberg.

Allt sedan början av 2021 har ekonomerna på dessa storbanker trott att inflationen ska stabiliseras kring 2,5 procent i USA.

Så har inte blivit fallet…hittills.

Relaterade artiklar:

Hundra dagars börsfall kan innebära en uppgång. Dagens PS