Starten på 2022 har varit brutal för världens aktieägare. För den ledande USA-börsen är det faktiskt den fjärde värsta starten på ett börsår sedan 1928. Men det kan även innebära starten på en börsuppgång.

ANNONS

Nu har dessutom 100 handelsdagar passerats och det har fått börsens statistiknördar att vrida och vända på siffrorna.

Dålig start ger börsuppgång på slutet av året

Analysfirman LPL Research har jämfört de fem sämsta historiska utfallen under de första 100 dagarna, av vilka bara tre har varit sämre än 2022, för att se hur åren slutade.

Det visade sig att alla fem åren hade ett positivt utfall och börsuppgång under resten av året. Desto större nedgång under de första 100 dagarna, desto bättre avkastning under resten av året. Så var fallet 1932, 1940 och 1970.

Hundra dagar mot börsuppgång
Källa: LPL Research

Bättre än snittet

I snitt har börsen efter en bedrövlig start levererat hela 19 procent under resten av året. Det kan jämföras med avkastningen ett normalår som i snitt bara mäktat med 5 procent.

Att döma av den här statistikövningen så är det nu snarare en fördel med en kraftig börsnedgång i bagaget när resten av året ska avverkas.

Råg i ryggen

I sammanhanget är det värt att notera att 1970 hade en usel start på börsåret med en nedgång på 24 procent efter de första 100 handelsdagarna.

Det var också början på en period med hög inflation.  Här finns det likheter med nutiden som ger råg i ryggen för investerarna.

Hur många dagar till börsuppgång
Källa: LPL Research

Kraftig kursuppgång ger mersmak

LPL Research menar vidare att just förra veckans kraftiga börsuppgång på över 6 procent är ytterligare en signal om bättre börstider framöver.

ANNONS
ANNONS

I tabellen ovan har LPL Research plockat upp alla veckovisa kursuppgångar större än 6 procent sedan 1950.

Med några få undantag har det varit ett bra tillfälle att köpa aktier – det finns hopp!

Relaterade artiklar:

Investerarnas förhoppning: Olja och guld. Dagens PS