Den senaste månaden har risken för räntehöjningar klivit fram som det snabbast växande hotet mot aktiemarknaden, enligt en rundfrågning hos världens största kapitalförvaltare.

ANNONS

Detta trots att ränteuppgångar historiskt inte alltid korrelerat med börsnedgångar. På 1950-talet gick exempelvis en ränteuppgång från 2 till 8 procent hand i hand med en stigande aktiemarknad.

Se diagram nedan från RIA, Real Investment Advice

Räntehöjningar
Källa: Real Investment Advice

Inte alltid korrelation

Faktum är att under nästan hela 1900-talet var det si och så med korrelationen, enligt analyshuset Real Investment Advice. Och det inkluderade även 1970-talet då USA-räntan steg till 15 procent och börsen mer än halverades.

Högre ränta, lägre börs

Men de senaste nästan 30 åren har räntan och aktiemarknaden visat en god korrelation. När räntan fallit eller stigit har aktiekurserna rört sig i motsatt riktning.

Och det är väl det scenariot som nu ligger närmast till hands för investerarna. Det är ju en fullt logisk effekt. Ju högre räntan är desto högre bör avkastningskravet vara.

ANNONS
ANNONS

Allt annat lika innebär det ett lägre fundamentalt värde på aktier.

Relaterade artiklar:

Fara för börsen – allt fler räntehöjningar väntas. Dagens PS