Inflationen är fortfarande den största faran för börsen enligt investmentbanken BofA:s den senaste rundfrågningen hos världens största förvaltare. Men risken har minskat jämfört med förra månaden.

Detta trots att inflationen har överraskat på uppsidan. Anledningen är att investerarkollektivet numer räknar med en högre inflation. Om alla redan har ställt in sig på detta faktum är det inte längre en fara för börsen, resonerar man.

Räntehöjningar näst största risken

Det är i stället en annan risk som seglat upp som den näst största börsfaran och som fått dubbelt så många investerare att bli bekymrade jämfört med förra mätningen, nämligen en amerikansk räntehöjning. USA:s centralbank FED styr mer eller mindre resten av världens centralbanker. En höjning i USA kommer att följas av höjningar i andra länder.

Räntan

Kan Riksbanken stå emot

Och det verkar finnas fog för oron. Hos räntemarknadens aktörer, som vanligtvis är skickligare att prognosticera finansmarknaden än aktiemarknaden, har man till 80 procent diskonterat in hela tre höjningar i USA under nästa år.

ANNONS
ANNONS

Det visar en sammanställning av nyhetstjänsten Bloomberg i diagrammet nedan. Om detta blir en realitet ska det bli intressant att se om Riksbanken kan stå emot. Sveriges Riksbank har ju tydligt signalerat att det inte är aktuellt med någon räntehöjning nästa år. Samma sak för den europeiska centralbanken ECB.

Spänn fast säkerhetsbältet

Efter förra veckans inflationssiffror ökade som synes marknadens förväntningar för räntehöjningar. Tre räntehöjningar är ganska mycket och frågan är hur aktiemarknaden tar dessa. Men det kanske blir som med inflationen. När väl majoriteten av investerarna väl har diskonterat räntehöjningarna så bedöms det inte längre som en risk. Men det kan ändå vara klokt att spänna fast säkerhetsbältet efter årsskiftet.

Läs mer: Svårbedömd USA-börs – högt värderad [Dagens PS]