När resten av världen har lämnat pandemin bakom sig har Kina fortfarande inte fått bukt med smittan. Antalet coronafall vägrar att falla. Att kinas pandemistrategi krackelerat är illa för Kina men också för resten av världsekonomin.

ANNONS

Bristen på komponenter och leveransförseningar kommer att fortsätta.

Västvärlden valde motsatt strategi

Bakom den här nya vågen av insjuknade coronafall ligger en bristfällig strategi, menar infektionsläkare. Kina valde att bara vaccinera yngre personer som man ansåg spred smittan mest.

I västvärlden var strategin den motsatta. I Sverige får äldre nu den fjärde sprutan.

Källa: Macrobond

Vaccinet höll inte måttet

Men utvecklingen avslöjar också hur bristfällig det kinesiska coronavaccinet verkat. Såväl Kina som Ryssland var tidigt ute med ett vaccin som enligt reklamen var mycket bra.

Båda visade sig istället vara mycket dåliga. Om man till detta adderar nolltolerans blir det som det blir.

Det här kan bli en långkörare i nedstängningar för Kina och produktion på hemmaplan kommer att bli än mer betydelsefull.

Smockfullt med fartyg på redden

Ett bevis på hur illa det är ställt är antalet fartyg som väntar på redden utanför Shanghai. Se bilden nedan från Fleetmon Live AIS Vessel Tracker with Ship and Port Database (fleetmon.com) som i realtid med chips mäter hur sjötrafiken fungerar i hamnarna.

Utanför Shanghai väntar fraktfartyg från hela världen
Källa: FleetMon

Som synes är det smockfullt med väntande fartyg utanför Shanghais hamn. Det är bådar inte gott. Shanghai är världens största hamn och det här kommer att få konsekvenser.

ANNONS
ANNONS

Frakttiden nästan fördubblad över hela världen

Frakttiden mellan USA och Kina har nästan fördubblats sedan pandemin bröt ut vintern 2020, enligt statistik från Freightos (se diagram nedan).

Frakter drabbas över hela världen
Källa: Frightos

Och den fortsätter att öka. Leveransproblemen är långt ifrån över. Och just nu är det som sagt ingen ljusning i sikte.

Relaterade artiklar:

Så tog Kina över Afrika från Europa. Dagens PS