Sedan centralbankerna började stimulera ekonomierna efter finanskrisen 2009 har deras expansion av sina balansräkningar varit det som till största delen påverkar och styr börsen.

ANNONS

Som diagrammet nedan visar från Real Investment Advice har kurvorna för börsen (S&P500) och den amerikanska centralbanken FEDs balansräkning följts åt i tandem.

Sysselsättningen styr börsen

Men de här exremt expansiva stimulanserna från centralbankerna kan inte fortgå hur länge som helst. Och såväl den europeiska centralbanken ECB som den amerikanska FED har signalerat att en avtrappning är förestående.

Marknaden börjar diskontera att det sker nästa år. Men det finns en faktor som kan dra ut på stimulanserna.

Sysselsättning av största vikt

Den amerikanska centralbankschefen – Jeremy Powell – har sagt att arbetsmarknadssiffrorna är av största vikt. Så länge sysselsättningen är låg finns inga tankar på åtstramning.

ANNONS
ANNONS

Och det är det här som kan bli börsens bästa hållhake på FED, världens viktigaste centralbank (Riksbanken får ursäkta).

Fortfarande låg

Som framgår av diagrammet nedan från bloggen Calculatedrisk så är sysselsättningen i USA fortfarande långt under nivån före pandemin.

Detta styr börsen

Kurvan (röd) stiger brant, men befinner sig fortfarande nästan 4 procentenheter under. Den har bara precis passerat sysselsättningssiffrorna på botten av finanskrisen (blå kurva).

Så länge sysselsättningen i USA ligger kvar på de här nivåerna kan börsens investerare sannolikt sova lugnt om natten.

Om inte så vankas den andra bullar på börsen.

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

Håll i hatten – tuffare tider väntar på börsen. Dagens PS

Se upp för manipulerade obligationsfonder. Dagens PS