Svenska investerare har en förkärlek för motvallsinvesteringar. Det syns om inte annat när månadens största köp och sälj redovisas av internetmäklarna Avanza och Nordnet.

ANNONS

Årets kursvinnare återfinns allt som oftast på säljsidan samtidigt som några kursförlorare gärna smyger sig in på köplistan.

Överägda och underägda aktier

En variant på den här strategin är att göra tvärt om och analysera vilka aktier som är överviktade respektive underviktade hos de stora fonderna. Investmentbanken BofA har analyserat den strategin på den amerikanska aktiemarknaden. Och slutsatsen är att den är framgångsrik.

Banken har varje år plockat ut de tio mest överägda respektive underägda aktierna och mätt hur avkastningen utvecklats året efter.

Göra tvärt om är en bättre placering på börsen över tid

De mörkblå staplarna visar avkastningen för de 10 mest överägda aktierna året efter. De ljusblå staplarna representerar de 10 mest underägda aktiernas kursutveckling.

75% rätt att göra tvärt om

I 75 procent av fallen (6 av 8 år) har en portfölj med de underägda aktierna utvecklats bättre än portföljen med de aktier som varit överägda av fondförvaltarna förra året.

Mätperioden må vara kort men det är ett väldigt bra utfall för den här strategin, som förmodligen fungerar lika bra på Stockholmsbörsen.

Tappar på uppgående börs

Det som förvånar mest är att portföljen med de överägda aktierna under fem av åtta år har uppvisat en negativ avkastning på en uppåtgående börs. Den underägda portföljen har bara missat under två år, även om 2020 blev ett rejält debacle.

Lättillgänglig strategi

För de investerare som inte är så hemtama i aktievärdering är det här en lättillgänglig investeringsstrategi. Det är bara att titta på de största fondbolagens innehav.

ANNONS
ANNONS

Men framför allt är det en påminnelse om att undvika att investera i populära aktier som är överviktade i portföljerna. Det brukar som sagt inte betala sig.

Relaterade artiklar:

Experterna om börsoron – satsa på defensiva aktier. Dagens PS