Prognosmakarna verkar vara ganska eniga om att världsekonomin, efter det som hänt och händer, kommer att präglas av lägre tillväxt och hög inflation. Likaså finns det en samsyn om att råvaror kommer att utvecklas bra.

ANNONS

Men det finns också ett annat tillgångsslag, menar investmentbanken Goldman Sachs, som borde få renässans – nämligen utdelningsaktier.

Historien talar för utdelningsaktier

Banken har analyserat hur en sektorneutral utdelningsportfölj har utvecklats gentemot indexet S&P500 under olika historiska inflationsregimer.

Den mörkblå stapeln avser de aktier med den högsta utdelningstillväxten och den ljusblå stapeln aktier med den högsta direktavkastningen.

Utdelningsaktier är vinnare enlig denna analys
Källa: Goldman Sachs

Fenomenal överavkastning

Staplarna följs någorlunda åt upp till en inflation på 4–5 procent. Därifrån är det aktier med den högsta direktavkastningen som utklassar aktier med bäst utdelningstillväxt. Samt index i allmänhet.

Vid en inflation över 6 procent har aktier med högst direktavkastning haft mellan 7 och 10 procentenheters bättre avkastning än index.

Det är fenomenalt bra överavkastning. Och det kräver inte alltför mycket analys för att sätta ihop en sådan utdelningsportfölj

Utdelningsaktier vinner jämt

Intressant att notera är att båda kategorierna av utdelningsaktier har slagit index oavsett inflationsnivå. Alltså även med en inflation under 2 procent, om än då bara med någon procentenhet.

ANNONS
ANNONS

Det är både enkelt och lönsamt att bygga en portfölj baserat på hög direktavkastning eller utdelningstillväxt.

I synnerhet nu när det vankas inflation.

Relaterade artiklar:

Hedgefonder dumpar aktier – här är de som köper. Dagens PS