De flesta inflationsdrivarna har under det senaste året vänt nedåt. Det gäller för i stort sett alla råvarupriser, fraktpriser, bilpriser med mera vilket på sikt kommer påverka matpriser.

ANNONS

Index för matpris faller

Men fram till helt nyligen har matpriserna visat på fortsatt ökning. Men inte längre. Enligt Förenta nationernas (FN) index för matpriser Food Price Index | UN News så har det skett ett brant fall de senaste månaderna.

Ökningstakten för oktober var måttliga 2 procent jämfört med oktober förra året.

Källa: FN

Lägre matpriser i affären

Det kan jämföras med situationen i början på året då matpriser visade en ökningstakt på 40 procent. Det här innebär, allt annat lika, att priserna i mataffären kommer att falla.

För ett år sedan hade nämligen inte prisuppgången tagit fart. Det kommer rimligtvis att bli negativa prisökningar den närmaste tiden. Åtminstone på global nivå.

Slopade skatter och bättre skördar

Bakom prisfallet ligger bland annat de upptagna spannmålsleveranserna från Ukraina, världens kornbod. Men också sänkta exporttullar på exempelvis vegetabiliska oljor.

Sedan har skörden här och var blivit bättre än befarat. Det gäller exempelvis för vindruvor i Europa.

ANNONS
ANNONS

Men andra ord kan besöket på Systemet bli mindre plågsamt framöver för vinälskare.

Relaterade artiklar:

Bästa investeringsstrategi just nu. Dagens PS