I Sverige har prognosmakarna skruvat upp estimaten för såväl styrränta som bolån. Nu räknar man med att räntan kommer gå över 4 procent och att rörliga bolån skall närma sig 5 procent.

ANNONS

Men det är inte bara de svenska ränteoptimisterna som fått krypa till korset.  Det tycks som om förväntningarna på räntenivåerna har varit för lågt ställda på de flesta håll.

Om nu inte bankfrossan ger ränteoptimisterna rätt till slut.

Terminsmarknaden signalerar

En av anledningarna är att riktkarlen – USA – har justerat upp ränteprognoserna rejält. Efter de senaste inflationssiffrorna i USA ser räntebanan – som man kan utläsa från terminsmarknaden – väsentligt annorlunda ut nu.

I alla fall fram tills att Silicon Valley Banks gick omkull.

1 procentenhet fel på en månad (!)

Så sent som i februari trodde Wall Street att räntan skulle toppa på 4,89 procent för att sedan börja sänkas redan under sommaren.

ANNONS
ANNONS

Vi kommande årsskifte var prognosen 4,17 procent. Nu bedömer man att räntan toppar på 5,44 procent och hamna på 5,20 vid årsskiftet.

Prognos av räntan
Källa: J.P. Morgan

Det är en skillnad på en procentenhet. Det är mycket på kort tid.

Grova felestimat av räntan

På det hela taget verkar marknaden ha varit väl positiv i sina prognoser. Tittar man ännu längre tillbaka framstår ränteprognoserna i USA som ganska grova felestimat.

I tabellen nedan framgår var marknaden bedömde att räntetoppen skulle hamna.

Så räknade de räntan
Källa: Creative Planning

En ocean på räntemarknaden

För ett år sedan bedömdes toppen bli 3 procent. Nu är den alltså närmare 5,5 procent. Det är en skillnad på 2,5 procentenheter.

Nästan en ocean för att vara räntemarknaden och en dramatisk skillnad även för aktiemarknaden.

ANNONS
ANNONS

Börsen har inte reagerat. Förrän nu

Många gånger kan slutsatsen dras efter stora händelser att utfallet inte blev så farligt som befarat.

I det här fallet är det tvärtom. Det ser ut att bli sämre.

Det är överraskande att inte aktiemarknaden har reagerat mer negativt på de här felprognoserna. Förrän nu.

Relaterade artiklar:

Han har knäckt koden till Warren Buffets framgångar [Dagens PS]